> Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Adatvédelmi Szabályzat

 1. Bevezetés

 

A BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 53.) (a továbbiakban: BW) fontosnak tartja személyes adatainak védelmét, és az adatainak felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatást. A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) többek között tájékoztatást nyújt a BW által kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogairól és választási lehetőségeiről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is.

 

A BW, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

 

 1. Általános tájékoztatás

 

 1. Az Ön személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, (i) ha ahhoz Ön – az érintett – hozzájárul, vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 2. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 3. A honlapot kizárólag 18. életévüket betöltött és cselekvőképes személyek használhatják illetve vehetik igénybe az BW szolgáltatásait mint például termékek online vársárlása. 18 éven aluli személyek nem iratkozhatnak fel a BW hírlevelére, nem hozhatnak létre fiókot vagy rendelhetnek az online áruházból. A BW mindent megtesz, hogy kiszűrje a 18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését és rendelését. Minden 18 éven aluli érintett köteles írásban tájékoztatni a BW-et, ha a törvényes képviselője nem járult hozzá a személyes adatainak kezeléséhez és termékek vásárlásához és kérvényeznie az adatainak és a rendelésének a törlését, illetve amennyiben a tény a BW tudomására jut, törölheti a személyes adatait és a rendelését.
 4. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 5. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 6. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 7. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 8. Az érintett (Ön) írásban kérelmezheti az adatkezelőnél (BW) (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 9. A BW minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely magába foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. Az érintett – Ön – kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintett – Ön – felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.
 10. Az érintett (Ön) írásbeli kérelmére az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 1. Adatkezelési összefoglaló

A jelen pontban lévő összefoglaló célja, hogy a www.bodywakes.hu honlapon történő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és a teljes Szabályzatot kivonatos formájában jelenítse meg a könnyebb átláthatóság érdekében készült. Kérjük, olvassa el az egyes adatkezelésekre vonatkozó teljes tájékoztatást, amelyeket a 2. ponttól talál meg.

 1. A www.bodywakes.hu oldalon üzemeltetett webáruházzal kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:www.bodywakes.hu oldalon üzemeltetett webáruház nyújtott szolgáltatások biztosítása
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:vezeték- és keresztnév, email cím, lakcím, születési idő, telefonszám, adószám
Az adatkezelés időtartama:Az érintett kérésére történő törlésig
Adatkezelő:   BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság. (1044 Budapest, Megyeri út 53.)
Adatfeldolgozók:A webáruházban rendelt ételek kiszállítása tekintetében: Magyar Biztonsági Tanácsadó Szakszolgálat Kft. (1031 Budapest Amfiteátrum u. 15.).

A webáruházban rendelt termékek kiszállítására:

Ilogistic Kft

2051, Biatorbágy, Verebély László utca 2

AdattovábbításA webáruházban rendelt termékekkel kapcsolatos fizetés lebonyolítása tekintetében: Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.),

 

  

A felhasználói fiókkal kapcsolatos részletes tájékoztatást 3.A. pontban találja.

B.       BW Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:Üzleti célú adatbázis építése, direkt marketing a BW-szel kapcsolatos információk és promóciókról való tájékoztatás, hírlevélküldés
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám,
Az adatkezelés időtartama:Az érintett kérésére történő törléséig, hírlevélről történő leiratkozásáig.
Adatkezelő:   BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság. (1044 Budapest, Megyeri út 53.)
Adatkezelési nyilvántartási szám:NAIH-119101/2017

A hírlevéllel kapcsolatos részletes tájékoztatást 3.B. pontban találja.

C.      Személyes adatok felhasználása kapcsolatfelvétel során

Az adatkezelés célja:A BW-hal való kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:vezeték- és keresztnév, email cím
Az adatkezelés időtartama:Az érintett kérésére történő törlésig
Adatkezelő:   BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság. (1044 Budapest, Megyeri út 53.)
  

A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos részletes tájékoztatást 3.C. pontban találja.

D.      Cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépe a merevlemezén tárol.

Az adatkezelés célja:A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését, felhasználók és a munkamenet azonosítását, adatvesztés megakadályozása, látogatás során megadott adatok tárolása.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:azonosítószám, dátum, időpont
Az adatkezelés időtartama:cookie kategóriától függően eltérhet, a cookie törléséig vagy érvényességi idejük lejártáig
Adatkezelő:   BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság. (1044 Budapest, Megyeri út 53.)
Adatfeldolgozó:Google Inc., (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA),

Facebook-ot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) működteti azonban a www.facebook.com / facebook.hu magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős

 

  

 

Cookie neveCookie azonosítójaCookie SzolgáltatóCookie által kezelt adatokCookie élettartama
Google AdWords/Analytics_gaGoogle Inc.azonosítószám, dátum, időpont2 év
Google AdWords/Analytics_gatGoogle Inc.azonosítószám, dátum, időpont30 nap
BodyWakesPHPSESSIDBodyWakesazonosítószám, dátum, időpontA munkamenet végén
BodyWakesgridcookieBodyWakesazonosítószám, dátum, időpontA munkamenet végén
BodyWakessc_is_visitor_uniqueBodyWakesazonosítószám, dátum, időpont2 év
r3.minicrm.huazonosítószám, dátum, időpont30 nap
Facebook PixelFacebook Inc.

 

A cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatást 6. pontban találja.

Ön saját számítógépéről bármikor jogosult törölni a cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás módja a különböző böngészőkben eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van rá lehetőség.

2.        Adatkezelő

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) értelmében az adatkezelő:

BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.
cégjegyzékszám: Cg.01-09-275970
adószám: 25452318-2-41

Telefonszám: +36 70 671 1160
Email cím: ugyfelszolgalat@bodywakes.hu

a továbbiakban: Adatkezelő.

A www.bodywakes.hu honlap (a továbbiakban: “honlap” vagy „honlapunk”) látogatói (a továbbiakban: „Felhasználó”„Felhasználók” vagy „Ön”) által megadott adatok kezelője a honlapot üzemeltető BW.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Jelen Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, mint érintettet a személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, feldolgozásáról és tárolásáról (továbbiakban együtt: Felhasználás). Az Infotv. alapján a személyes adatainak felhasználása elleni tiltakozással kapcsolatos további információt 7. pontban találja.

A BW adatkezeléseivel kapcsolatos szabályok folyamatosan elérhetők a www.bodywakes.hu /adatvedelmi-nyilatkozat oldalon. A BW fenntartja magának a jogot a Szabályzatban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti az érintetteket.

A BW törekszik a minél teljesebb tájékoztatásra, így amennyiben Önnek a Szabályzattal kapcsolatosan kérdése lenne, írjon kollégánknak a fenti email címen vagy a honlapunkon elhelyezett üzenő felületen, amelyet a www.bodywakes.hu contact oldalon talál.

A BW fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja, valamint elősegíti az információs önrendelkezési joguknak a gyakorlását. A BW a személyes adatokat bizalmasan kezeli és biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. A BW megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéssel védi az adatok biztonságát.

A BW adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különösen az alábbiakkal:

– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) ;

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

3.        A BW által végzett személyes adatok gyűjtésének és kezelésének a köre

A személyes adatok olyan információ, amely Önt azonosítja, mint például név, email cím, postai cím. A BW nem gyűjt személyes adatokat Öntől kivéve, ha Ön ezeket kifejezetten megadta (regisztráció, hírlevélre való feliratkozás vagy kapcsolatfelvétel) és az adatkezeléshez hozzájárult.

Kizárólag az Ön hozzájárulásának megfelelően – figyelemmel a terjedelmére és időbeli korlátozásra – történik az Ön személyes adatainak a tárolása, felhasználása vagy továbbítása és csak olyan mértékben amennyiben az szükséges, például annak érdekében, hogy a www.BW.hu oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudja venni vagy válaszoljunk a kérdéseire.

Ennek érdekében a BW-nek szüksége lehet arra, hogy a személyes adatait továbbítsa más külsös szolgáltatók részére vagy átirányítsa Önt külsös szolgáltatók oldalára további adatfeldolgozás céljából. Szolgáltatók igénybevételére például honlapon történt vásárlás során kerülhet sor. A BW elvárja hogy ezen külsős szolgáltatók olyan adatfeldolgozási szabályzatot fogadjanak el amely megfelel az instrukcióinknak és összhangban vannak a jelen Szabályzattal.

A BW garantálja, hogy nem értékesít, ill. ad kölcsön személyes adatot harmadik felek részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, ill. végrehajtandó állami rendelkezések nyomán azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

Mindenki kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő (az a személy, aki más adatait megadja) kötelessége az érintett írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése. Az Adatközlő aki más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő az Adatkezelőnél keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

A jogi személyek (és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek) által kapcsolattartóként megadott személyek esetében is kizárólag a kapcsolattartó természetes személy adhatja meg a személyes adatait és járulhat hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez. Amennyiben nem a kapcsolattartó természetes személy adja meg a személyes adatait akkor (i) Adatközlő kötelessége az érintett (kapcsolattartó természetes személy) írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése (ii) annak szavatolása, hogy a kapcsolattartóként megadott személy valamilyen jogviszonyban van a jogi személlyel (és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel) és ennek keretében látják el feladatukat (jellemzően munkaviszony vagy valamilyen munkaviszony jellegű más jogviszony, megbízási jogviszony, tagsági jogviszony stb). Az Adatközlő ez esetben is kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő az Adatkezelőnél keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyes feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

A.      A www.bodywakes.hu oldalon létrehozott felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés

Regisztrált felhasználóként lehetősége van a webshopból termékek vásárolni. Ha regisztrál, akkor létrehozunk Önnek egy felhasználói fiókot, amiben minden a honlapon történt korábbi és jövőbeli aktivitását összegyűjtjük. A személyre szabott felhasználói profilja lehetőséget ad számunkra, hogy kimagaslóan személyre szabott tartalmat kínáljunk Önnek a termékeinkkel és szolgáltatásinakkal kapcsolatosan. A felhasználói profiljának az elemei és tartalma mindig látható Önnek.

Amennyiben a felhasználói profiljában tárolt személyes adatokat promóciós célokra használnánk, minden esetben beszerezzük az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulását (a hírlevére való feliratkozáson keresztül).

Amennyiben felhasználói fiókot kíván készíteni a jelen pontban foglalt tájékoztatás elolvasása után kérjük, adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg a regisztráció során:

„A tájékoztatást megértettem, a Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy BW a megadott személyes adataimat a Szabályzatban meghatározottak szerint a felhasználói fiók létrehozása és szolgáltatások igénybevétele céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

Amennyiben a Ön megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a Szabályzatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BW, mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai vezeték- és keresztnév, email cím, lakcím, születési idő, telefonszám, adószám lentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a BW által.

A checkbox kijelölésével és a regisztráció befejezésével az érintett (Ön) kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételének céljából a BW tárolja, illetve folyamatosan felhasználja.

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart. Amennyiben a továbbiakban nem lenne érdekelt abban, hogy felhasználói fiókja legyen, Ön ezt bármikor törölheti. A törléshez kérjük lépjen be a fiókjába és végezze el a kiregisztrálási folyamatot vagy küldjön nekünk emailt a vásárlói fiókjának létrehozásához való hozzájárulásának visszavonásáról.

Az érintett (Ön) tudatában van a Szabályzat 7. és 9. pontjában és az Infotv. 14.§. és 15.§ foglalt jogaival, így annak is, hogy kérelmezheti a BW-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a BW címén e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1044 Budapest, Megyeri út 53., mindkét esetben a levelezési cím megadásával.

B.       BW Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A BW Hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat üzleti célú adatbázis építésére használjuk fel és az abban szereplő érintetteknek (Önnek) direkt marketing megkereséseket küldünk, amely híreket, ajánlatokat és más információt tartalmaz a BW-ről. A Hírlevélben személyre szabott reklámokat kap a termékekről és szolgáltatásokról email vagy SMS útján.

A Hírlevélre történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy személyre szabott összeállítást készítsünk Önnek Hírlevélben a hírekből, ajánlatokból és más információkból és megküldjük Önnek.

Amennyiben szeretne, Hírlevelet kapni, kérjük a jelen pontban foglalt tájékoztatás elolvasása után adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását a Hírlevélre való regisztráció során az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg:

„A tájékoztatást megértettem, a Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy BW a megadott személyes adataimat a Szabályzatban meghatározottak szerint a Hírlevél (direkt marketing megkeresések) küldése céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

Amennyiben Ön a megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a Szabályzatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BW, mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám fent leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a BW által.

A checkbox kijelölésével és a Hírlevélre történő regisztráció véglegesítésével az érintett (Ön) kifejezetten hozzájárult, hogy személyes adatait Hírlevél küldése célból a BW tárolja, illetve folyamatosan felhasználja.

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart. Amennyiben a továbbiakban nem kívánja, hogy hírlevelet küldjünk, az Ön részére bármikor kérheti (opt-out) ennek a felfüggesztését és leiratkozhat róla. A leiratkozáshoz kérjük klikkeljen a linkre ami minden hírlevélben szerepel. Ezután végigvezetjük Ön a leiratkozási folyamaton vagy küldhet nekünk egy emailt az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu email címre, amiben visszavonja a hírlevél küldéshez való hozzájárulását.

Az érintett (Ön) tudatában van a Szabályzat 7. és 9. pontjában és az Infotv. 14.§. és 15.§ foglalt jogaival, így annak is, hogy kérelmezheti a BW-nál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a BW címén e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1044 Budapest, Megyeri út 53., mindkét esetben a levelezési cím megadásával.

 1. Személyes adatok felhasználása kapcsolatfelvétel során

Amennyiben Ön kapcsolatot kíván felvenni a BW-vel vagy kérdése / észrevétele lenne akkor felvetheti velünk a kapcsolatot a www.bodywakes.hu oldalon.

Amennyiben szeretne, szeretne kapcsolatot felvenni velünk akkor a jelen pontban foglalt tájékoztatás elolvasása után adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg:

„A tájékoztatást megértettem, a Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy BW a megadott személyes adataimat a Szabályzatban meghatározottak szerint a Kapcsolatfelvétel céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

Amennyiben Ön a www.bodywakes.hu oldalon kapcsolatot vesz fel a BW-val amely során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a Szabályzatban foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BW, mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai vezeték- és keresztnév, és email cím fent leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a BW által.

A checkbox kijelölésével és az üzenet beküldésével érintett (Ön) kifejezetten hozzájárult, hogy személyes adatait kapcsolat felvételi célból a BW tárolja, illetve folyamatosan felhasználja, tehát a megadott elérhetőségen üzenetet küldjön az érintettnek (Önnek),

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart.

Az érintett (Ön) tudatában van a Szabályzat 7. és 9. pontjában és az Infotv. 14.§. és 15.§ foglalt jogaival, így annak is, hogy kérelmezheti a BW-nál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a BW címén e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1044 Budapest, Megyeri út 53., mindkét esetben a levelezési cím megadásával.

4.                Adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatokat csak addig tároljuk ameddig az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, amihez hozzájárulását adta vagy jogszabályi kötelezettségünknek eleget együnk.

A www.bodywakes.hu honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételének céljából létrehozott felhasználói fiókkal kapcsolatos személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart. A hozzájárulását a jövőre nézve bármikor díjtalanul visszavonhatja.

Amennyiben kifejezett hozzájárulását adta, hogy felhasználjuk a személyes adatait promóciós célokra (például Hírlevélre feliratkozás) akkor a személyes adatait addig kezeljük, amíg a hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulását a jövőre nézve bármikor díjtalanul visszavonhatja.

Amennyiben kifejezett hozzájárulását adta, hogy felhasználjuk a személyes adatait kapcsolatfelvételi céljából akkor a személyes adatait addig kezeljük, amíg a hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulását a jövőre nézve bármikor díjtalanul visszavonhatja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a honlapon lévő szolgáltatást igénybe veszik és terméket vagy szolgáltatást rendelnek/vásárolnak akkor számviteli kötelezettség teljesítése céljából az adatkezelés időtartama nyolc év.

 

5.                  Korlátozott adat átadás – Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A kérésének teljesítése során szükséges lehet, hogy a BW átadja a személyes adatait más külsös szolgáltatóhoz vagy átirányítsa Önt külsös szolgáltatók oldalára. BW minden külsös szolgáltatóitól elvárja, hogy a személyes adatait az elvárásainknak, valamint a Szabályzatnak, továbbá az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályoknak megfelelően tárolja.

Más esetben nem adunk tovább személyes adatot harmadik személyeknek az Ön hozzájárulása nélkül, továbbá nem értékesítünk vagy adunk kölcsön adatot. Azonban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kiadjunk információt Önről, amennyiben erre jogszabály kötelez bennünket vagy jogosan fellépő hivatali vagy rendvédelmi szervek megkeresése esetén.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 

 • Magyar Biztonsági Tanácsadó Szakszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 15. 3. em. 10. cégjegyzékszám: Cg.01-09-676281. adószám: 11778530-2-41.) Az adatfeldolgozás célja: a webáruházban vásárolt ételek kiszállítása.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja az érintetteket.

 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Adattovábbítás

Annak érdekében, hogy a webáruházban megvásárolni kívánt termékeket online kapcsolattal lehetséges legyen megvásárolni az Adatkezelő a Ön adatait a Barion fizetési szolgáltatás igénybevételekor továbbítja a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048552; adószám: 25353192-2-43.) részére. Az adatfeldolgozás célja: fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

6.        A honlap látogatásakor automatikusan mentett információk / cookie-k használata

A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol.

Annak érdekében, hogy honlapunk használatát elősegítsük cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol és amelyek szükségesek a honlapunk használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, miként használják a honlapunkat és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek megállapítani, hogy egy oldalt a honlapunkon megnéztek-e már. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk Ön korábban ellátogatott-e már a honalapunkra vagy Ön egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni kérjük állítsa úgy be az internet böngészőjét, hogy töröljön minden cookie-t a számítógépének merevlemezéről és blokkoljon minden cookie-t vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A cookie-k például a következő információkat tárolják/tárolhatják: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (mely oldalakat tekint meg és milyen hivatkozásokra kattint rá), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja és hossza, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram típusa és nyelve.

Céljuk és működésük alapján a cookie-k a következő kategóriákba sorolhatók:

a.                                     feltétlenül szükséges cookie-k;

b.                                    funkcionális cookie-k és

c.                                     teljesítménynövelő cookie-k.

 1. Feltétlenül szükséges cookie-k

A feltétlenül szükséges cookie-k garantálják azoknak a funkcióknak a működését, amelyek nélkül nem tudnád szándékodnak megfelelően használni a weboldalunkat. Ezeket a cookie-kat csak mi használjuk, ezért ezek “első fél cookie-k”. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt összes információ a saját weboldalunkra kerül.

A feltétlenül szükséges cookie-k teszik lehetővé például, hogy amikor honlapunk különböző aloldalaira kattint, folyamatosan regisztrált felhasználóként érzékeljünk, és ne kelljen mindig újra belépnie, ha egy új aloldalt nyit ki.

A feltétlenül szükséges cookie-k használata a weboldal látogatójának beleegyezése nélkül is lehetséges. Ezért a feltétlenül szükséges cookie-kat nem lehet egyénileg ki- és bekapcsolni. Ez a funkció csak akkor érhető el az Ön számára, ha olyan cookie-ról van szó, amelynek használatához a beleegyezése szükséges, ilyenek a funkcionális és a teljesítménynövelő cookie-k. Azonban bármikor lehetősége van, hogy általánosságban kikapcsold a cookie-kat a böngésződben (lásd lent).

b. Funkcionális cookie-k

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik, hogy tároljuk a korábban megadott adatokat (például a felhasználónevet vagy a választott nyelvet), és ennek alapján magasabb szintű, személyre szolgáltatást nyújthassunk. Ezek a cookie-k csak anonim információkat gyűjtenek és tárolnak, így nem képesek követni a mozgását más weboldalakon.

c. Teljesítménynövelő cookie-k /Online reklámra használt cookie-k

A teljesítményfokozó cookie-k információt gyűjtenek arról, látogatóink hogyan használják a weboldalunkat; ennek célja, hogy mindig javíthassuk honlapunk vonzerejét, tartalmát és használhatóságát, valamint lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére és internethasználatának nyomon követésére. Az weboldalunkon olyan cookie-kat használunk, amelyek harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat és ezeket arra használjuk, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg mi és harmadik személyek, amelyek relevánsak Önnek. Az ilyen cookie-k segítenek például annak meghatározásában, hogy a látogatók felkeresik-e az aloldalakat, ha igen, melyeket, és milyen típusú tartalmak különösen érdekesek a számukra. Különösen fontos, hogy rögzítsük, a felhasználók összesen hány alkalommal keresték fel honlapunkat és az aloldalakat, mennyi időt töltöttek weboldalunkon, milyen sorrendben keresték fel az oldalakat, milyen kulcsszavak vezették ide a látogatókat, milyen országból, régióból, és ha ez tudható, mely városból keresték fel oldalunkat, és látogatóink milyen arányban használtak mobil eszközöket a böngészéshez. Szintén rögzítjük a mozgást, a kattintást és az egérrel való oldalgörgetést, mindezt azért, hogy megtudjuk, weboldalunk mely részei különösen érdekesek a látogatók számára. Ennek eredményeként weboldalunk tartalmát célzottan a felhasználóink igényeihez tudjuk igazítani, és optimalizálhatjuk a felajánlott tartalmakat, szolgáltatásokat.

A cookie-k felhasználatával nyert információkat anonim elemezzük. Ennek alapján saját weboldalunkon és harmadik személyek weboldalán a saját termékeinkről specifikus reklámokat tudunk mutatni Önnek.

A honlapunkra történő látogatással – vagy amennyiben előszőr látogat az oldalra és korábban nem járult hozzá a cookie-k használatához a check box bejelölésével – Ön hozzájárul ahhoz, hogy a BW a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

Weboldalunkon a következő funkcionális cookie-kat használjuk:

(1) Google AdWords, Google Analytics és Google DoubleClick

Ez a honlap Google AdWords remarketing cookie-t használ, ami a Google egy elemző és konverzió követő szolgáltatása, ami a Google AdWords része. Ez a következők szerint működik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít az AdWords eltárol egy konverzió követő cookie-t („konverzió cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 30 nap után és nem teszik lehetővé az Ön egyedi beazonosítását. Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a honlapunkon akkor, mi és a Google felismerjük, hogy rákattintott a reklámra és át lett irányítva erre az oldalra.

A konverzió cookie-k által megszerzett információknak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére, akik a konverzió követést alkalmazzák. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk a felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg és ellátogattak az oldalra a konverzió követő jelzéssel.

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.

A Google remarketing funkciójával elérhetjük azon felhasználókat, akik már ellátogattak a honlapunkra. Például reklámokat tudunk megjeleníteni azon célcsoportunknak, akik már érdeklődésüket fejezték ki a termékeink és a szolgáltatásaink iránt. Továbbá a Google reklám hálózatában („hálózat”) lévő honlapokon az utolsó 30 napban tanúsított felhasználói szokások alapján és a szövegérteleméhez kapcsolódó keresőmotor segítségével az AdWords meghatározza milyen közös érdeklődésen osztoznak a honlapunkra látogatók. Ezen információk alapján az AdWords új potenciális vásárlókat keres marketing célból, akiknek az érdeklődése és a karaktere hasonló a honlapunkat meglátogató felhasználókéval. A célcsoport specifikus remarketinget a Google Analytics és Google DoubleClick cookie-k segítségével történik.

További információért a Google AdWords-szel kapcsolatos felhasználási feltételekről és az adatvédelemről kérjük látogasson el az alábbi linkekre:

http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

http://www.networkadvertising.org/choices/#completed

Ön letilthatja a Google Analytics cookie marketing célból történő felhasználását az alábbi linken:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

(2) Facebook Pixel / Facebook-képpont

Ez a honlap Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapunkon jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk arról, hogy az emberek hogyan használják a honlapunkat, mint például milyen eszközről használják a honlapunkat, segít abban, hogy olyanok lássák a hirdetéseinket akiket érdekel.

A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Van rá lehetőségem, hogy elutasítsam azokat a hirdetéseket, amelyeket azért látok, mert szerepelek egy egyéni célközönségben?

Ha szeretnéd megtudni, hogy azért látsz-e egy hirdetést, mert szerepelsz egy egyéni célközönségben, tedd a következőket:

Kattints a Facebookon bármelyik hirdetés jobb felső sarkában az “X” vagy a lefelé mutató nyíl gombra.

Válaszd a Miért látom ezt? pontot.

Így tudja meggátolni a merevlemezén a cookie-k tárolását és/vagy tudja törölni őket

Beállíthatja a böngészőjét oly módon, mely általánosságban meggátolja a cookie-k mentését a számítógépére, és/vagy minden alkalommal felteszi a kérdést, hogy hozzájárul-e a cookie-k használatához. Ezenkívül bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat. Ezeknek a funkcióknak a működését részletesen megismerheti böngészője “Segítség” menüpontjában.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k általános kikapcsolása korlátozhatja weboldalunk használhatóságát.

Cookie-kal kapcsolatos további információ itt érhető el:

http://www.aboutads.info/choices/

http://www.youronlinechoices.eu/

 

7.      Social plug-ins / beépülő modul

A honlapunk lehetővé teszik a közösségi hálózatok és oldalak (továbbiakban: közösségi oldal) úgynevezett beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a Facebook “Share” és “Share with friends” gombját, amelynek a honlapja www.facebook.com és a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) működteti. Azonban a facebook.hu magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős. A beépülő modulokon rendszerint fel van tüntetve a Facebook logo. A Facebook beépülő modulokon túlmenően oldalaink a “Google+” (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a “Twitter” (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ) és Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA)  szolgáltatást is használják.

Adatvédelmi okokból szándékosan úgy döntöttünk, hogy nem használunk direkt közösségi oldal plug-in-eket a honlapunkon.  Ezért szinte nincsen automatikus adattovábbítás a közösségi oldalaknak, mint például a Facebook, Google+, Twitter vagy Pinterest ha az oldalunkra látogat. Ha Ön aktívan klikkel a vonatkozó gombra kizárólag akkor létesít kapcsolatot a böngészője a vonatkozó közösségi oldal szervereivel, tehát a vonatkozó gombra való kattintással (például “Pass on”, “Share” or “Share with friends”) Ön hozzájárul, hogy a böngészője kapcsolatot létesítsen a vonatkozó közösségi oldal szerverével és felhasználási adatokat küldjön a vonatkozó közösségi oldal üzemeletetőjének.

Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldalak gyűjtenek. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldalak által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről illetve ezek feldolgozásáról és használatáról továbbá az Ön jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magán szféráját védik ezzel kapcsolatosan kérjük nézze meg az adatvédelmi tájékoztatóját a vonatkozó közösségi oldalnak, a Facebook-é itt http://www.facebook.com/about/privacy/ és itt http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 érhető el. A “Google+” és a  “Twitter” által használt adatokról információt itt  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és itt http://twitter.com/privacy, és  a Pinterest-tel kapcsolatosan itt http://about.pinterest.com/privacy/http://about.pinterest.com/privacy/.

Facebook adatvédelmi tájékoztató – https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+ adatvédelmi tájékoztató – http://www.google.com/policies/privacy/

Twitter adatvédelmi tájékoztató – https://twitter.com/privacy?lang=de

8.      A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban úgy mint személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, visszavonás, zárolás és törlés

BW az Ön kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1044 Budapest, Megyeri út 53., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol.

Ön jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu e-mail címen és postai úton a következő címen: 1044 Budapest, Megyeri út 53. mindkét esetben a levelezési cím megadásával. BW a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Ön a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a Hírlevél leiratkozással, a Felhasználói fiók törlésével vagy ugyfelszolgalat@bodywakes.hu   e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1044 Budapest, Megyeri út 53., ingyenesen, indokolás nélkül, a levelezési cím megadásával. BW a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett a BW zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a BW az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az BW tájékoztatja a Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

•          ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az BW vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

•          ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

•          a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az BW a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Ön a BW döntésével nem ért egyet, illetve ha az BW a fenti határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9.    Adatvédelem

Olyan technikákat és szervezeti intézkedéseket tettünk, amelyek védik az ön adatait azoknak az elvesztésétől, módosításától vagy harmadik személyek általi hozzáféréstől. Az általunk használt eljárásokat rendszeresen fejlesztjük, hogy megfeleljen a technológia fejlődésének.

A BW kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

A BW gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa őket nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A BW megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az BW az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az BW megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes és banki adatainak a honlapunkon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a BW az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a BW nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért, illetve Önnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

10.      Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. / email: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

11.    Frissítések és módosítások

A Szabályzatot módosíthatjuk, vagy annak részeit frissíthetjük az Ön előzetes tájékoztatása nélkül. Kérjük mindig ellenőrizze a Szabályzatot a honlap használata előtt, annak érdekében, hogy tájékozódjon annak legfrissebb állapotáról, ha módosítás vagy frissítés történt. A szabályzat legutolsó változata: 2017. 07. 22.

 

 

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban „ÁSZF”)

 1. Bevezetés

Jelen ÁSZF tartalmazza a BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 53.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-275970; adószám: 25452318-2-41; a továbbiakban „Szolgáltató”) által a https://bodywakes.hu honlapon (a továbbiakban „Honlap”) üzemeltetett a Honlap használatának feltételeit, módját, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban „Felhasználó/Ön”) és a Szolgáltató között alkalmazandó általános szerződési feltételeket.

A Felhasználó a Honlap használatával és a megrendelés leadásával (regisztrációval és a rendelés megerősítésével, illetve feladásával) valamint szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat így azt, hogy a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint a Szolgáltató és a Felhasználó közötti adásvételi szerződésre a jelen ÁSZF vonatkozik.

Kérjük a Honlap használata előtt olvassa el az a mindenkor hatályos ÁSZF-et ami tartalmazza a szerződéskötést megelőző tájékoztatást.

A jelen ÁSZF hatálybalépésének a napja: 2017. 09. 26. A jelen ÁSZF rendelkezései a hatálybalépésének a napjától vissza vonásig érvényesek és valamennyi Felhasználóra vonatkoznak. A Felhasználó a rendelés feladásával vagy szolgáltatás igénybevételével elismeri, a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri és az ÁSZF-et elolvasta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Felhasználó a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et időről időre megváltoztassa. Kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el és ellenőrizze az ÁSZF-et. Kérjük alaposan olvassa át az ÁSZF-et tekintettel arra, hogy az ÁSZF tartalmazza a fogyasztó (Ön) és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése szerinti az Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozást terhelő kötelező tájékoztatást a fogyasztók részére,  amely a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét is képezi.

Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF valamely rendelkezését vagy nem járul hozzá az ÁSZF-ben történő bármiféle változáshoz, kérjük, azonnal szüntesse be az oldal használatát.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek és szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Tehát minden változtatás, amely az Ön visszaigazolt rendelése után következik be, nem fogja érinteni az adott rendelését, kivéve, ha a változtatást törvény írja elő számunkra, illetve az ÁSZF 12.1 pontjában foglalt kivételt.

A Honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek azt a Szolgáltató nem iktatja.

 

 

 1. A Szolgáltató

Név: BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-275970

Adószám: 25452318-2-41

 

Ügyfélszolgálat

BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:                1044 Budapest, Megyeri út 53.
Telefon:          +36 70 671 1160
Fax:                 +36 70 671 1160
E-mail:            ugyfelszolgalat@bodywakes.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől péntekig 9:00 – 18:00 között.

 1. A Honlapon használatának feltételei

A Honlapon való vásárláshoz Önnek valós adataival regisztrálnia kell és meg kell adnia személyes adatait. Ez különösen érvényes nevének, e-mail címének és szállítási címének megadására. A Szolgáltató mindennemű felelősséget elhárít a regisztráció során hibásan vagy helytelenül megadott adatokból adódó, szolgáltatásban vagy a szolgáltatás teljesítésében bekövetkezett károkért, hibákért.

A Honlapon kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes személyek vásárolhatnak.

 

 1. Fogalmak:

Termékek: A továbbiakban termékek alatt értendő minden a Honlapon forgalmazott és eladásra fel kínált termék, amely aktuálisan megrendelhető.

Étel szállítás: A továbbiakban minden a Szolgáltató által a Holnapon keresztül nyújtott ételszállítással kapcsolatos szolgáltatás.

Rendezvény: A továbbiakban minden a Szolgáltató által szervezett és általa vagy közreműködője / alvállalkozója által megtartott rendezvény.

Konzultáció: A továbbiakban minden a Szolgáltató által szervezett és általa vagy közreműködője / alvállalkozója által megtartott Konzultáció.

Szolgáltatás: A Honlapon keresztül értékesített Étel szállítás, Rendezvény vagy Konzultáció.

 1. Regisztráció
  • Amennyiben Ön az Honlapon megrendelést kíván leadni Termékre vagy Szolgáltatásra a rendszerben történő regisztráció az első rendelés leadásával és az elérhető regisztrációs adatlapnak a kitöltési útmutatónak megfelelően való kitöltésével történik meg. Ezek után az Ön e-mail címére érkezik egy e-mail, az ebben található felhasználó névvel és jelszóval tud bejelentkezni.
  • A regisztráció feltétele, hogy Ön a Tájékoztatás, az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvassa ezáltal megismerje és azt magára nézve kötelezőnek ismerje el és hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez, amit a megfelelő doboz bejelölésével igazol. Szolgáltató biztosítja, hogy a Honlapon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.
  • A regisztráció során a Szolgáltató tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont alatt található meg.
  • A Felhasználó köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni vagy jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Felhasználót terhelik.

 

 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által hibásan megadott adatok következtében a Felhasználónál esetlegesen felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem vállal felelősségét és lemond miden ebből adódó igényéről (beleértve a következmény károkat is).

 

 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Felhasználó felelősség körébe tartozik.

 

 • A Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi.

 

 • Amennyiben a Felhasználó (vevő) jogi személy adatait adja meg a megrendelés során és a szerződéskötéskor is a jogi személy minősül a vevőnek.

 

 • A Szolgáltató jogosult a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinteni. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az Szolgáltatóra nézve így az érvénytelen regisztrációs adatlappal leadott megrendelést (Ajánlatot) a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 • A Szolgáltató továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért.
 • A regisztráció során megadott adatokhoz a Felhasználó bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Szolgáltatóval. A Felhasználó kérésére törölt adatok az Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Felhasználó a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.
 • A sikeres regisztrációról a Felhasználó visszaigazolást kap a regisztráció során megadott e-mail címre.
 • Ha Ön regisztrált Felhasználó, de elfelejtette jelszavát, használja a bejelentkezés során az ” Elfelejtett jelszó” opciót amellyel új jelszót igényelhet.
 • Amennyiben a Honlapon regisztrált és ismételt igénybe kívánja venni a Szolgáltatást vagy Terméket kíván rendelni akkor  a “Bejelentkezés” menüpont segítségével tud belépni. Itt adja meg felhasználó nevét (email cím) és jelszavát, majd nyomja meg a „bejelentkezés” gombot. Ha sikeres a belépés akkor a jobb felső sarokban megjelenik a “FIÓKOM” menüpont ami az Ön személyes fiókjának adatait tartalmazza és ahol azokat bármikor megváltoztathatja.
 1. Rendelés menete és a rendelések feladása
  • Minden rendelés az elfogadás és rendelkezésre állás függvénye. Az Ön bevásárlókosarában lévő Termékek nincsenek lefoglalva, azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és megerősítése előtt más Felhasználók megvásárolhatják.
  • Amennyiben Szolgáltatást nyújtása a rendelkezésre álló szabad helyek függvénye. A jelentkezés elküldésével a Szolgáltatásra szóló jelentkezése még nincsen elfogadva azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és email útján történő megerősítése után kerül a jelentkezés végleges elfogadásra.
  • A Honlap felületein megjelenő információkban előfordulhatnak hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok a Termék és Szolgáltatás leírását, árazását és promócióját, ajánlatokat, termékszállítási költséget, szállítási időt és hozzáférhetőséget illetően. A Szolgáltató fenntartja a jogot bárminemű hiba, pontatlanság vagy hiányosság kijavítására, valamint arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa vagy frissítse az információkat.
  • A Honlapon értékesített Termékeket és nyújtott Szolgáltatásokra való jelentkezést az egyes menüpontokra (étlap, konzultáció) kategóriákra rákattintva éri el. Ha menüpontba belép, megtekintheti Termékeink és Szolgáltatásaink rövid leírását, árát, kiszerelését és egyéb fontos tulajdonságait.

 

 • Az Ön által kiválasztott Termék vagy Szolgáltatás oldalán tudja elkezdeni a vásárlás folyamatát. Az étlapról történő rendelés mennyiségének beállítása után a kiválasztott étel automatikusan a “KOSÁRBA” kerül és hozzáadódik a megvásárolni kívánt Termék vagy Szolgáltatás listájához. Ezt a folyamatot minden olyan Terméknél vagy Szolgáltatásnál meg kell ismételni, amelyet Ön meg kíván rendelni.

 

 • A kosár tartalmát az Honlap jobb felső sarkában lévő „kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti. Itt módosíthatja a kosárba tett Termékből vagy Szolgáltatásból milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Ha a megrendelés mellett dönt kattintson a “Rendelés áttekintése” vagy “Megrendelés véglegesítése” gombra.

 

 • A megjelenő oldalon kérjük adja meg a szállítási címet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Kosár tartalmának a megrendelése” feliratra való kattintással elektronikus úton kötött szerződésnek minősül és az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 • A „Kosár tartalmának a megrendelése” előtt még egyszer ellenőrizheti adatai helyességét, amennyiben hibát talál akkor a Honlap jobb felső sarkában lévő „kosár” ikonra kattintva „Rendelés Törlése” gombra lépve javíthat.

 

 • Amennyiben a Kosárhoz további Termékeket vagy Szolgáltatást kíván hozzáadni a Honlap menüire kattintva, az adott kategóriákból történő kiválasztás után, a fent leírtak alapján lehetséges.
 • Helyes adatok és a megrendelni kívánt Termékek vagy Szolgáltatás ellenőrzése után fejezze be rendelését a „Kosár tartalmának a megrendelése” gombra kattintva. A sikeres vásárlásról minden esetben visszaigazoló email-t küldünk.

 

 • A Szolgáltatás igénybevételére az adott Szolgáltatás oldalán tud jelentkezni. A jelentkezési űrlap kitöltése után a “Jelentkezem” gombra kattintva tudja leadni a rendelését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Jelentkezem” feliratra való kattintással elektronikus úton kötött szerződésnek minősül és az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 1. Szállítási mód

Termékeinket kizárólag Magyarország területére szállítjuk ki. futárszolgálatával valamint Szolgáltatásainak kizárólag Magyarország területén nyújtjuk.

 • Házhoz szállítás
  • Termékeinket kizárólag belföldre áll módunkban kiszállítani. A szállítás kizárólag munkanapokon történik, 8-16 óra közötti intervallumban, pontos időmegjelölés nélkül.
  • A becsült szállítási határidő étel rendelése esetén a rendelésben megjelölt napra vonatkozó étel az adott napon kerül kiszállításra.
  • Amennyiben a csomag láthatóan sérült vagy nyitott, akkor a csomagot ne vegye át, ezt követően haladéktalanul értesítse Ügyfélszolgálatunkat a történtekről.
 • Szállítással kapcsolatos közös szabályok
  • A Szolgáltató biztosít minden rendelést a szállítási idő alatt, amíg az az Ön által megadott szállítási címre kézbesítésre kerül.
  • Szolgáltató törekszik minden rendelést 48 órán belül postára adni. A becsült szállítási idők csak tájékoztatásul szolgálnak, és a postára adás időpontjától számolandók. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen késésért. A szállítási időtől való eltérés nem minősül az a Szolgáltató szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  • A Felhasználó a megrendelt termék átvételekor köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson vagy a terméken, jegyzőkönyv felvételét kérheti a futártól, ugyanis a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, amely azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak nem áll módjában utólagos mennyiségi és minőségi reklamációt elfogadni.
  • Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék és a sérülés az árú átvételét megelőzően keletkezett, a Szolgáltató díjmentesen biztosítja a termék visszavételét, illetve cseréjét. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az átvételt követően észlelt sérülésekért.
  • A Szolgáltató a megrendelt termékeknek a futártól történő átvételét követően nem áll módjában a Felhasználó olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Felhasználó a megrendelt termékeknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.
  • Amennyiben, a megrendelt termékek átvétele a Felhasználónak felróható okból hiúsul meg, a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni.

 

 1. Fizetés
  • A Honlapon keresztül történő vásárlás készpénzben utánvétel) és bankkártyás fizetéssel lehetséges.
  • Amennyiben Ön az utánvéttelt választja akkor teljes összeget (megrendelet termékek ára + szállítási költség) a futárnak kell kifizetni készpénzben, aki a pénz átvétele után átadja Önnek a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot.
  • Amennyiben Ön Bankkátyás fizetést választja akkor a Honlapon a “Fizetés és rendelés befejezése” gomra történő kattintás után a vásárló átirányításra kerül választástól függően a PayPal vagy a Barion on-line bankkártyás fizetési oldalára. A fizetési oldalon HTTPS (titkosított) kommunikációval történik a tranzakció hitelesítése, ahol a bankkártya számát, lejárati dátumát és a három jegyű ellenőrző (CVC2, CVV2) kódját kérik el. A fizetési oldalon megadott bankkártya adatokat a Szolgáltató semmilyen módon nem tárolja. Bankkártyától függően más biztonsági kódot is kérhet a fizetési rendszer
  • A Szolgáltató bankkártyás fizetés partnere a Barion és a Payapal és a következő kártyákkal fizethet: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi azt).
  • Helyes kártyaadatok megadása után megfelelő fedezet esetén a fizetési tranzakció banki oldalon végbemegy. A tranzakciót követően a Pay1Pal és a Barion fizetési oldala a vásárlót visszanavigálja a webáruház oldalára. A banki tranzakció eredményéről már a webáruház oldala nyújt tájékoztatást.
  • Sikeres banki tranzakció esetén a vásárló email-ben kap értesítést a megrendelés tényéről. Sikertelen fizetés esetén a vásárló a webáruház fizetési oldalára navigálódik vissza.
  • Ön szavatolja, hogy az Ön által használt hitel-/bankkártya az Öné vagy a hitel-/bankkártya tulajdonosa külön felhatalmazta Önt annak használatára. Minden hitel-/bankkártya-tulajdonos felelősséggel tartozik a kártya érvényességének ellenőrzéséért és a kártyakibocsátó által történő engedélyezésért. Ha az Ön fizetési kártyájának kibocsátója elutasítja a fizetés engedélyezését a Szolgáltató felé, nem tartozunk felelősséggel semmiféle késésért vagy a szállítás elmaradásáért.
  • A Szolgáltató a lehetőségeihez mérten mindent megtesz a Felhasználó rendelési és fizetési adatainak biztonsága érdekében, azonban nem felel semmilyen veszteségért, amely abból származik, hogy egy harmadik fél engedély nélküli hozzáférést szerez bárminemű adathoz, melyet a Felhasználó megadott.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételárat, valamint az esetleges szállítási díjat és kezelési díjat a szállítási módnak megfelelően, készpénzben vagy bankkártyával köteles teljesíteni.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a vételárat a futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

 

 1. Felelősség
  • A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során Felhasználónál felmerülő olyan vagyoni és nem vagyoni károkért, amely a Felhasználó gondatlanságából fakad vagy harmadik személy bűncselekménnyel okoz.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Honlapon linkeket helyezhet el amelyek más honlapokra mutatnak és amelyek tartalmáért a Szolgálta nem vállal felelősséget így Szolgáltató nem felel azon károkért amelyeket harmad személyek által üzemeltetett honlapok használatával összefüggésben keletkeztek.
 2. Szellemi tulajdonjogok
  • Minden, a Honlapon szereplő tartalom, mint például képek, dokumentumok, logók, menük, weboldalak, eszközök, betűtípusok, dizájnelemek, és összeállítások vagy funkciók (a továbbiakban együtt „tartalom”) az Szolgáltató tulajdonát képzi és szerzői jog és egyéb, a szellemi tulajdont oltalmazó törvények és rendeletek oltalma alatt áll. Ön nem reprodukálhatja, forgalmazhatja, tüntetheti fel, módosíthatja, nem készíthet hasonló munkát belőle és nem használhatja a tartalmat semmilyen módon, egészben vagy részben az Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás,
  • A Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
  • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési adatokat, így a megrendelt termék vagy szolgáltatás megnevezését, árát, a választott fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát és a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
 4. Termékek / Szolgáltatások
  • A Termékek és Szolgáltatások fő tulajdonságai a Honlapon az egyes Termékek és Szolgáltatások oldalain szerepelnek. A Honlapon eladásra kínált Termékek és Szolgáltatások bemutatására használt képek eltérhetnek a valódi megjelenéstől, tekintettel arra, hogy ez – a fényképek, illetve színek tekintetében – függ a használt webböngésző és monitor beállításától.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termékek és Szolgáltatások minőségében és fő tulajdonságokban megegyeznek a Honlapon az adott típusú Termékek és Szolgáltatások kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékek és Szolgáltatások, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékekhez és Szolgáltatásokhoz képest változtatást nem kérhet.
 5. Árak és árazási Irányelvek
  • A Honlapon szereplő árak tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa).
  • Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül is bármikor változtassunk a Honlapon szereplő árakon vagy bármikor megszakítsuk a szolgáltatás. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Önnek vagy bármilyen harmadik féllel szemben semmiféle változtatás, ármódosítás és a szolgáltatás beszüntetésének vagy szüneteltetésének tekintetében. A rendelés leadásával a Honlapon feltüntetett ár elfogadásra kerül, kivéve, ha fizetési hiba áll fenn.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult a ár módosítására. Az új ár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a termék árát a Honlapon feltüntetetthez képest a megrendelés után megváltoztassa, amennyiben a ár hibásan került feltüntetésre a Holnapon. A Szolgáltató köteles a Felhasználót a megváltozott árról a hiba észlelését követően haladéktalanul értesítenie.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul, hogy az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől.
  • A Felhasználó az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles jelezni az elállási szándékát, amennyiben ezt nem teszi úgy tekintendő, hogy nem kívánt élni az elállási jogával. Ezen elállási jog nem érvényesítése nem érinti az ÁSZF 14. pontjában foglalt elállási jogot.
 6. A szerződés létrejötte
  • A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása vagy a jelentkezés elküldése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, amely szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  • A szerződés a visszaigazolás megérkezésével jön létre.
  • A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek; a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
  • A Honlapon keresztül megrendelt Termékekre és Szolgáltatásokra a szerződés különböző Termékekre és Szolgáltatásokra jöhet létre erre tekintettel a Felhasználó elfogadja, hogy Terméket vételár és a Szolgáltatásokat szolgáltatási díj ellenében lehet megvásárolni vagy igénybe venni. Az ár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza.
  • Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (kivéve étel rendelése). A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 6. pontjában tájékozódhat.
  • Az ÁSZF-ben foglalt megrendelési menetének végig vitele és a feltételek maradéktalan teljesülésével érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
  • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a szerződés létrejöttével fizetési kötelezettség terheli.
  • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a regisztráció törlése nem érinti a már elküldött megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi szerződést.
  • A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével (megrendelt termék(ek) kézbesítése/átvétele és a Vételár megfizetése) megszűnik.

 

 1. Elállási jog

A fogyasztót azaz Önt a Rendelet 20. §-a alapján elállási jog illeti meg az alábbiak szerint.

Az elállási jog kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjére (a továbbiakban: „fogyasztó”).

A fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségire.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási szándékának jelzésére használhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát, amely az ÁSZF 1. számú mellékletét képzi.

A fogyasztó elállási jogát határidőben gyakoroltnak kell tekinteni, ha a fogyasztó az átvétel napjától számított tizennégy (14) napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Javasoljuk, hogy a fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni utánvéttel visszaküldött csomagot. A termék visszaküldésének költségének kívül a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli az elállás kapcsán. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte – a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten a hozzájárulását adja más fizetési mód igénybevételéhez; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a fogyasztót.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Elállási és felmondási jog elvesztése

A fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási és felmondási jog:

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, mint például tréningek vagy konzultáció.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében mint például étel rendelés.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az azonosító címke a termékről eltávolításra került.

A termékeket nem kompletten, használatlan állapotban, az eredeti csomagolásban küldi vissza.

Amennyiben egy készletet küld vissza, annak nem minden részét tartalmazza.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, mint például képzések és táborok.

 

 1. Elállási jog vizsgálata

A Szolgáltató a visszaküldés után ellenőrzi a Felhasználó/fogyasztó visszaküldésre való jogosultságát a kormányrendeletben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a visszaküldés minden feltételnek megfelel, a visszaküldendő termékek elfogadásáról a Felhasználó/fogyasztó e-mailben kap értesítést és a Felhasználó/fogyasztó választása szerint a Szolgáltató kicseréli a terméket vagy visszatéríti a visszaküldött termékek vételárát

A vételár visszatérítésének időkerete függ a használt fizetési módtól.

 1. Szavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A kétéves elévülési határidőn túl a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni kellékszavatossági jogait.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A kiszállítást/átvételt követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának a következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználót termékszavatosság illeti meg. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó/fogyasztó a szavatossági igényeit a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató az ÁSZF 2-es számú mellékletben található.

 1. Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A Szolgáltató személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy példányát helyben átadja a Felhasználónak.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben megkönnyíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A válaszadás jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 06-1-488-2131
Fax száma: 06-1-488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A lakcím szerinti illetékes békéltető testületek listáját itt találja meg:

http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A panasza elektronikusan is beküldhető egy előzetes regisztráció után az alábbi linken:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 1. Technikai korlátok

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

 

 1. Adatvédelmi szabályzat

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://bodywakes.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

 

 1. Kapcsolattartás
  • A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely kérés, információ, jognyilatkozat a Felek között kizárólag abban az esetben érvényes, ha
   • a Felhasználó a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben megjelölt címére e-mailben elküldi, székhelyére személyesen kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja, vagy telefaxon elküldi;
   • a Szolgáltató a Felhasználónak a regisztráció során megadott címére e-mailben elküldi, címére személyesen kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja, vagy telefaxon elküldi.
  • A kérelmek, nyilatkozatok, utasítások, információk vagy egyéb dokumentumok a következő időpontokban tekintendők kézbesítettnek:
   • személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény szerinti átvétel pillanatában;
   • ajánlott levél esetén a kézbesítés pillanatában, vagy amennyiben a kézbesítés nem volt lehetséges, a postahivatalban rendelkezésre tartási időszak lejártakor;
   • e-mail útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor az üzenet átvételének megerősítését kinyomtatja a küldő fél.

 

 1. Vegyes rendelkezések
  • A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel és ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
  • Jelen ÁSZF minden pontja önmagában érvényes. Amennyiben bármely bíróság vagy hatóság úgy dönt, hogy valamelyik pontja jogellenes vagy nem végrehajtható, akkor a többi pontja továbbra is hatályban marad és érvényes. Amennyiben jelen szerződés bármely része nem végrehajtható, ezen rész végrehajthatatlansága nem érinti a többi részt, amelyek továbbra is hatályosak és érvényesek. Amennyiben lehetséges, ahol egy pont /alpont vagy egy pont/alpont része leválasztható legyen úgy, hogy a többi része érvényes legyen akkor ezt a részt ennek megfelelően kell értékelni. Amennyiben ez nem lehetséges akkor a Felek megállapodnak, hogy a pontot úgy kell helyrehozni és értelmezni – amennyire ez a jogszabályok alapján megengedett -, hogy minél jobban megközelítse az eredeti pont/alpont jelentését.
  • A jelen Szerződést a magyar jogszabályok szerint értelmezendő, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire. A magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel bírnak a Szerződésből eredő minden vitát illetően.
  • A Felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vitájukat békés úton próbálják rendezni a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület előtt.
  • Békés megegyezés hiánya esetére a felek megállapodnak, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

 

Kelt: Budapest 2017. 09. 26.

 

 

Melléklet 1

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet melléklete

 

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

 

Címzett: BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 53.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-275970; adószám: 25452318-2-41)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

 

Melléklet 2

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés 16. pontja és a Ptk. alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra a Szolgáltató kötelezettségének az Ön felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.