> Felhasználási feltételek – Ászf & adatvédelem

A BODYWAKES Életmód Zrt. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

tanácsadást igénybe vevő személyek számára

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban „ÁSZF”)

 1. Bevezetés

Jelen ÁSZF tartalmazza a BodyWakes Életmód Zrt. (1044 Budapest, Megyeri út 53.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-142589; adószám: 32430406-2-41; a továbbiakban „Szolgáltató”) által a https://bodywakes.hu honlapon (a továbbiakban „Honlap”) üzemeltetett a Honlap használatának feltételeit, módját, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban „Felhasználó/Ön”) és a Szolgáltató között alkalmazandó általános szerződési feltételeket.

Kérjük a Honlap használata előtt olvassa el a mindenkor hatályos ÁSZF-et, ami tartalmazza a szerződéskötést megelőző tájékoztatást.

A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2023. november 30. A jelen ÁSZF rendelkezései a hatálybalépésének a napjától visszavonásig érvényesek és valamennyi Felhasználóra vonatkoznak. Az Felhasználó a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el és ellenőrizze az ÁSZF-et. Kérjük alaposan olvassa át az ÁSZF-et tekintettel arra, hogy az ÁSZF tartalmazza a fogyasztó (Ön) és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése szerinti az Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozást terhelő kötelező tájékoztatást a fogyasztók részére, amely a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét is képezi.

A Honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

 

 1. A Szolgáltató

Név: BodyWakes Életmód Zrt.

Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-142589

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 32430406-2-41

Telefon:          +36 70 671 1160
Fax:                +36 70 671 1160
E-mail:           ugyfelszolgalat@bodywakes.hu, vagy webshop@bodywakes.hu

Internetes címe: https://bodywakes.hu/felhasznalasi-feltetelek-aszf-adatvedelem/

 

Ügyfélszolgálat és a panasz kezelésének helye:

BodyWakes Életmód Zrt.
Cím:               1044 Budapest, Megyeri út 53.
Telefon:          +36 70 671 1160
Fax:                +36 70 671 1160
E-mail:           ugyfelszolgalat@bodywakes.hu, vagy webshop@bodywakes.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől péntekig 9:00 – 17:30 között.

 

Tárhelyszolgáltatók adatai:

 

Név: Cloudways
Székhely: 52 Springvale, Pope Pius XII Street Mosta MST2653, Malta
VAT#: MT20765109
web: https://www.cloudways.com
E-mail és egyéb domain tárhelyszolgáltató:
Rackforest Kft.
székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.
Adószám: 14671858-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Telefonszám: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.hu

 

 1. A Honlapon használatának feltételei

A Honlapon való vásárláshoz Önnek valós adataival regisztrálnia kell és meg kell adnia személyes adatait. Ez különösen érvényes nevének, e-mail címének és szállítási címének megadására. A Szolgáltató mindennemű felelősséget elhárít a regisztráció során hibásan vagy helytelenül megadott adatokból adódó, szolgáltatásban vagy a szolgáltatás teljesítésében bekövetkezett károkért, hibákért.

A Honlapon kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes személyek vásárolhatnak.

 

 1. Fogalmak:

Termékek: A továbbiakban termékek alatt értendő minden a Honlapon forgalmazott és eladásra fel kínált termék, amely aktuálisan megrendelhető.

Ételszállítás: A továbbiakban minden a Szolgáltató által a Holnapon keresztül nyújtott ételszállítással kapcsolatos szolgáltatás.

Rendezvény: A továbbiakban minden a Szolgáltató által szervezett és általa vagy közreműködője / alvállalkozója által megtartott rendezvény.

Konzultáció: A továbbiakban minden a Szolgáltató által szervezett és általa vagy közreműködője / alvállalkozója által megtartott Konzultáció.

Szolgáltatás: A Honlapon keresztül értékesített Étel szállítás, Rendezvény vagy Konzultáció.

 

 1. Regisztráció
 • Amennyiben Ön a Honlapon megrendelést kíván leadni Termékre vagy Szolgáltatásra, a rendszerben történő regisztráció az első rendelés leadásával és az elérhető regisztrációs adatlapnak a kitöltési útmutatónak megfelelően való kitöltésével történik meg. Ezek után az Ön e-mail címére érkezik egy e-mail, az ebben található felhasználó névvel és jelszóval tud bejelentkezni.
 • A regisztráció feltétele, hogy Ön az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvassa ezáltal megismerje és azt magára nézve kötelezőnek ismerje el és hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez, amit a megfelelő doboz bejelölésével igazol. Szolgáltató biztosítja, hogy a Honlapon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.
 • A regisztráció során a Szolgáltató tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont alatt található meg.
 • A Felhasználó köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni vagy jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

 

 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által hibásan megadott adatok következtében a Felhasználónál esetlegesen felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem vállal felelősségét és lemond minden ebből adódó igényéről (beleértve a következmény károkat is).

 

 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségek, illetve károk a Felhasználó felelősség körébe tartoznak.

 

 • A Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi.

 

 • Amennyiben a Felhasználó (vevő) jogi személy adatait adja meg a megrendelés során, a szerződéskötéskor is a jogi személy minősül a vevőnek.

 

 • A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért.

 

 • A regisztráció során megadott adatokhoz a Felhasználó bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Szolgáltatóval. A Felhasználó kérésére törölt adatok a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Felhasználó a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.

 

 • A sikeres regisztrációról a Felhasználó visszaigazolást kap a regisztráció során megadott e-mail címre.

 

 • Ha Ön regisztrált Felhasználó, de elfelejtette jelszavát, használja a bejelentkezés során az ”Elfelejtett jelszó” opciót, amellyel új jelszót igényelhet.

 

 • Amennyiben a Honlapon regisztrált és ismételt igénybe kívánja venni a Szolgáltatást vagy Terméket kíván rendelni, akkor a “Bejelentkezés” menüpont segítségével tud belépni. Itt adja meg felhasználó nevét (email cím) és jelszavát, majd nyomja meg a „bejelentkezés” gombot. Ha sikeres a belépés, akkor a jobb felső sarokban megjelenik a “FIÓKOM” menüpont, ami az Ön személyes fiókjának adatait tartalmazza és ahol azokat bármikor megváltoztathatja.
 1. Rendelés menete és a rendelések feladása
 • Az Ön bevásárló-kosarában lévő Termékek nincsenek lefoglalva, azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és megerősítése előtt más Felhasználók megvásárolhatják.
 • A Szolgáltatást nyújtása a rendelkezésre álló szabad helyek függvénye. A jelentkezés elküldésével a Szolgáltatásra szóló jelentkezése még nincsen elfogadva, azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és email útján történő megerősítése után kerül a jelentkezés végleges elfogadásra.
 • A Honlap felületein megjelenő információkban előfordulhatnak hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok a Termék és Szolgáltatás leírását, árazását és promócióját, ajánlatokat, termékszállítási költséget, szállítási időt és hozzáférhetőséget illetően. A Szolgáltató fenntartja a jogot bárminemű hiba, pontatlanság vagy hiányosság kijavítására, valamint arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa, vagy frissítse az információkat.
 • A Honlapon értékesített Termékeket és nyújtott Szolgáltatásokra való jelentkezést az egyes menüpontokra (étlap, konzultáció) kategóriákra rákattintva éri el. Ha menüpontba belép, megtekintheti Termékeink és Szolgáltatásaink rövid leírását, árát, kiszerelését és egyéb fontos tulajdonságait.

 

 • Az Ön által kiválasztott Termék vagy Szolgáltatás oldalán tudja elkezdeni a vásárlás folyamatát. Az étlapról történő rendelés mennyiségének beállítása után a kiválasztott étel automatikusan a “KOSÁRBA” kerül és hozzáadódik a megvásárolni kívánt Termék vagy Szolgáltatás listájához. Ezt a folyamatot minden olyan Terméknél vagy Szolgáltatásnál meg kell ismételni, amelyet Ön meg kíván rendelni.

 

 • A kosár tartalmát a Honlap jobb felső sarkában lévő „kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti. Itt módosíthatja a kosárba tett Termékből vagy Szolgáltatásból milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Ha a megrendelés mellett dönt kattintson a “Rendelés áttekintése” vagy “Megrendelés véglegesítése” gombra.

 

 • A megjelenő oldalon kérjük adja meg a szállítási címet. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a Szolgáltató nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. Ennek értelmében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Kosár tartalmának a megrendelése” feliratra való kattintással, ami a rendelés leadását jelenti, a megrendelés visszaigazolásának megérkezésekor létrejön a szerződés, amely az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 • A „Kosár tartalmának a megrendelése” előtt még egyszer ellenőrizheti adatai helyességét, amennyiben hibát talál akkor a Honlap jobb felső sarkában lévő „kosár” ikonra kattintva „Rendelés Törlése” gombra lépve javíthat.

 

 • Amennyiben a Kosárhoz további Termékeket vagy Szolgáltatást kíván hozzáadni a Honlap menüire kattintva, az adott kategóriákból történő kiválasztás után, a fent leírtak alapján lehetséges.

 

 • Helyes adatok és a megrendelni kívánt Termékek vagy Szolgáltatás ellenőrzése után fejezze be rendelését a „Kosár tartalmának a megrendelése” gombra kattintva. A sikeres vásárlásról minden esetben visszaigazoló email-t küldünk.

 

 • A Szolgáltatás igénybevételére az adott Szolgáltatás oldalán tud jelentkezni. A jelentkezési űrlap kitöltése után a “Jelentkezem” gombra kattintva tudja leadni a rendelését. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a Szolgáltató nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. Ennek értelmében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Jelentkezem” feliratra való kattintással, ami a rendelés leadását jelenti, a megrendelés visszaigazolásának megérkezésekor létrejön a szerződés, amely az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 1. Szállítási mód

Termékeinket kizárólag Magyarország területére szállítjuk ki GLS futárszolgálattal, valamint Szolgáltatásainak kizárólag Magyarország területén nyújtjuk.

 • Házhozszállítás
 • Termékeinket kizárólag belföldre áll módunkban kiszállítani. A szállítás kizárólag munkanapokon történik, 8-16 óra közötti intervallumban, pontos időmegjelölés nélkül.
 • A becsült szállítási határidő étel rendelése esetén a rendelésben megjelölt napra vonatkozó étel az adott napon kerül kiszállításra.
 • Amennyiben a csomag láthatóan sérült vagy nyitott, akkor a csomagot ne vegye át, ezt követően haladéktalanul értesítse Ügyfélszolgálatunkat a történtekről.

 

 • Szállítással kapcsolatos közös szabályok
 • A Szolgáltató biztosít minden rendelést a szállítási idő alatt, amíg az az Ön által megadott szállítási címre kézbesítésre kerül.
 • Szállítási határidők: belföldi szállítás esetén a megrendelés megküldésétől számított 7 naptári nap.
 • Nemzetiközi szállítás (Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország Szlovákia, Szlovénia, Svájc) esetén a megrendelés megküldésétől számított 20 naptári nap.
 • A Ptk. 6:127. §-ának (1) bekezdése alapján a Felhasználó késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a Szolgáltató díjmentesen biztosítja a termék visszavételét, illetve cseréjét.
 • Amennyiben, a megrendelt termékek átvétele a Felhasználónak felróható okból hiúsul meg, a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket megtéríteni.
 1. Fizetés
 • A Honlapon keresztül történő vásárlás készpénzben utánvétel és bankkártyás fizetéssel lehetséges.
 • Amennyiben Ön az utánvéttelt választja akkor teljes összeget (megrendelet termékek ára + szállítási költség) a futárnak kell kifizetni készpénzben, aki a pénz átvétele után átadja Önnek a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot.
 • Amennyiben Ön Bankkátyás fizetést választja, akkor a Honlapon a “Fizetés és rendelés befejezése” gomra történő kattintás után a vásárló átirányításra kerül választástól függően a PayPal vagy a Barion on-line bankkártyás fizetési oldalára. A fizetési oldalon HTTPS (titkosított) kommunikációval történik a tranzakció hitelesítése, ahol a bankkártya számát, lejárati dátumát és a három jegyű ellenőrző (CVC2, CVV2) kódját kérik el. A fizetési oldalon megadott bankkártya adatokat a Szolgáltató semmilyen módon nem tárolja. Bankkártyától függően más biztonsági kódot is kérhet a fizetési rendszer.
 • A Szolgáltató bankkártyás fizetés partnere a Barion és a PayPal és a következő kártyákkal fizethet: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi azt).
 • Helyes kártyaadatok megadása után megfelelő fedezet esetén a fizetési tranzakció banki oldalon végbemegy. A tranzakciót követően a PayPal és a Barion fizetési oldala a vásárlót visszanavigálja a webáruház oldalára. A banki tranzakció eredményéről már a webáruház oldala nyújt tájékoztatást.
 • Sikeres banki tranzakció esetén a vásárló email-ben kap értesítést a megrendelés tényéről. Sikertelen fizetés esetén a vásárló a webáruház fizetési oldalára navigálódik vissza.
 • Ön szavatolja, hogy az Ön által használt hitel-/bankkártya az Öné vagy a hitel-/bankkártya tulajdonosa külön felhatalmazta Önt annak használatára. Minden hitel-/bankkártya-tulajdonos felelősséggel tartozik a kártya érvényességének ellenőrzéséért és a kártyakibocsátó által történő engedélyezésért. Ha az Ön fizetési kártyájának kibocsátója elutasítja a fizetés engedélyezését a Szolgáltató felé, nem tartozunk felelősséggel semmiféle késésért vagy a szállítás elmaradásáért.
 • A Szolgáltató a lehetőségeihez mérten mindent megtesz a Felhasználó rendelési és fizetési adatainak biztonsága érdekében, azonban nem felel semmilyen veszteségért, amely abból származik, hogy egy harmadik fél engedély nélküli hozzáférést szerez bárminemű adathoz, melyet a Felhasználó megadott.
 • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételárat, valamint az esetleges szállítási díjat és kezelési díjat a szállítási módnak megfelelően, készpénzben vagy bankkártyával köteles teljesíteni.
 • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a vételárat a futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni.
 • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

 

 1. Felelősség
 • A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során Felhasználónál felmerülő olyan vagyoni és nem vagyoni károkért, amely a Felhasználó gondatlanságából fakad vagy harmadik személy bűncselekménnyel okoz.
 • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Honlapon linkeket helyezhet el, amelyek más honlapokra mutatnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, így Szolgáltató nem felel azon károkért,amelyeket harmadik személyek által üzemeltetett honlapok használatával összefüggésben keletkeztek.

 

 1. Szellemi tulajdonjogok
 • Minden, a Honlapon szereplő tartalom, mint például képek, dokumentumok, logók, menük, weboldalak, eszközök, betűtípusok, dizájnelemek, és összeállítások vagy funkciók (a továbbiakban együtt „tartalom”) a Szolgáltató tulajdonát képzi és szerzői jog és egyéb, a szellemi tulajdont oltalmazó törvények és rendeletek oltalma alatt áll. Ön nem reprodukálhatja, forgalmazhatja, tüntetheti fel, módosíthatja, nem készíthet hasonló munkát belőle és nem használhatja a tartalmat semmilyen módon, egészben vagy részben a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 • A Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
 • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési adatokat, így a megrendelt termék vagy szolgáltatás megnevezését, árát, a választott fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát és a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

 1. Termékek / Szolgáltatások
 • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékekhez és Szolgáltatásokhoz képest változtatást nem kérhet.

 

 1. Árak és árazási Irányelvek
 • A Honlapon szereplő árak tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa).
 • A rendelés leadásával a Honlapon feltüntetett ár elfogadásra kerül.
 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul, hogy az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől.
 • A Felhasználó az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles jelezni az elállási szándékát, amennyiben ezt nem teszi úgy tekintendő, hogy nem kívánt élni az elállási jogával. Ezen elállási jog nem érvényesítése nem érinti az ÁSZF 14. pontjában foglalt elállási jogot.

 

 1. A szerződés létrejötte
 • A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés a Szolgáltató által megküldött visszaigazolás megérkezésével, vagy a jelentkezés elküldése esetén a Szolgáltató által megküldött visszaigazolás megérkezésével a szerződés megkötöttnek minősül. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, amely szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 • A szerződés a visszaigazolás megérkezésével jön létre.
 • A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
 • A Honlapon keresztül megrendelt Termékekre és Szolgáltatásokra a szerződés különböző Termékekre és Szolgáltatásokra jöhet létre erre tekintettel a Felhasználó elfogadja, hogy Terméket vételár és a Szolgáltatásokat szolgáltatási díj ellenében lehet megvásárolni vagy igénybe venni. Az ár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza.
 • Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit. A kiszállítás költségeiről az alábbiak szerint tájékozódhat:
 • Magyarország teljes területére:

25.000 Ft vásárlás felett a kiszállítás ingyenes;

25.000 Ft alatt a szállítás díja bruttó 2200,- Ft.

Nemzetközi szállítás estén (Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország Szlovákia, Szlovénia, Svájc) a szállítási költség a rendelt termék súlyának és a rendelés végösszegének függvényében változik az alábbiak szerint:

Az árak HUF-ban értendők:

 

Ausztria Belgium Bulgária Csehország Dánia Egyesült Királyság Francia-ország
0 – 5 kg 4.990 6.690 5.090 4.290 7.290 13.390 7.390
5 – 10kg 6.690 8.890 6.290 4.890 7.690 19.990 10.390
10 – 20kg 13.390 17.790 12.590 9.690 15.390 39.990 20.690

 

 

Görög-ország Hollandia Horvátország Írország Lengyel

ország

Német-ország
0 – 5 kg 5.290 8.890 4.890 8.290 4.190 4.790
5 – 10kg 6.990 10.390 5.090 12.890 4.790 5.690
10 – 20kg 13.990 20.690 10.190 25.790 9.590 11.390

 

Olasz-ország Portugália Románia Spanyol-ország Szlovákia Szlovénia Svájc
0 – 5 kg 6490 5790 3990 5790 3990 5190 16190
5 – 10kg 8090 6690 4490 6490 4590 5490 23190
10 – 20kg 16090 13390 8990 12890 9090 10890 46190

 

A Felhasználó az EU-n kívül történő rendelésnél köteles a vámjogi szabályokról tájékozódni.

 • Az ÁSZF-ben foglalt megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megérkezésével érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
 • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a szerződés létrejöttével fizetési kötelezettség terheli.
 • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a regisztráció törlése nem érinti a már elküldött megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi szerződést.
 • A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével (megrendelt termék(ek) kézbesítése/átvétele és a Vételár megfizetése) megszűnik.

 

 1. Elállási jog

A fogyasztót, azaz Önt a Rendelet 20. §-a alapján elállási jog illeti meg az alábbiak szerint:

Az elállási jog kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjére (a továbbiakban: „fogyasztó”).

A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségire.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási szándékának jelzésére használhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát, amely az ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

A fogyasztó elállási jogát határidőben gyakoroltnak kell tekinteni, ha a fogyasztó az átvétel napjától számított tizennégy (14) napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Javasoljuk, hogy a fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni utánvéttel visszaküldött csomagot. A termék visszaküldésének költségének kívül a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli az elállás kapcsán. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte – a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten a hozzájárulását adja más fizetési mód igénybevételéhez; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a fogyasztót.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. Elállási és felmondási jog elvesztése

A fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási és felmondási jog:

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, mint például tréningek vagy konzultáció.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, mint például ételrendelés.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az azonosító címke a termékről eltávolításra került.

Amennyiben egy készletet küld vissza, amely annak nem minden részét tartalmazza.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, mint például képzések és táborok.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási, illetve felmondási jogát.

 

 1. Elállási jog vizsgálata

A Szolgáltató a visszaküldés után ellenőrzi a Felhasználó/fogyasztó visszaküldésre való jogosultságát a kormányrendeletben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a visszaküldés minden feltételnek megfelel, a visszaküldendő termékek elfogadásáról a Felhasználó/fogyasztó e-mailben kap értesítést és a Felhasználó/fogyasztó választása szerint a Szolgáltató kicseréli a terméket vagy visszatéríti a visszaküldött termékek vételárát.

 

 1. Szavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A kétéves elévülési határidőn túl a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni kellékszavatossági jogait.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A kiszállítást/átvételt követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának a következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználót termékszavatosság illeti meg. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó/fogyasztó a szavatossági igényeit a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató az ÁSZF 2-es számú mellékletben található.

 

 1. Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A Szolgáltató személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy példányát helyben átadja a Felhasználónak.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben megkönnyíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A válaszadás jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Panaszának elutasítása esetén alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 1. a) Panasztétel az fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

A területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, elérhetőségük: https://jarasinfo.gov.hu/

 1. b) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 06-1-488-2131
Fax száma: 06-1-488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A lakcím szerinti illetékes békéltető testületek listáját itt találja meg:

http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 1. c) Online vitarendezési platform

A panasza elektronikusan is beküldhető egy előzetes regisztráció után, elérhetősége itt található:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

 1. d) Bírósági eljárás kezdeményezése.

Amennyiben nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani.

 

 1. Adatvédelmi szabályzat

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://bodywakes.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

 

 1. Kapcsolattartás
 • A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely kérés, információ, jognyilatkozat a Felek között kizárólag abban az esetben érvényes, ha
 • a Felhasználó a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben megjelölt címére e-mailben elküldi, székhelyére személyesen kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja, vagy telefaxon elküldi;
 • a Szolgáltató a Felhasználónak a regisztráció során megadott címére e-mailben elküldi, címére személyesen kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja, vagy telefaxon elküldi.
 • A kérelmek, nyilatkozatok, utasítások, információk vagy egyéb dokumentumok a következő időpontokban tekintendők kézbesítettnek:
 • személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény szerinti átvétel pillanatában;
 • ajánlott levél esetén a kézbesítés pillanatában, vagy amennyiben a kézbesítés nem volt lehetséges, a postahivatalban rendelkezésre tartási időszak lejártakor;
 • e-mail útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor az üzenet vételének megerősítése megérkezik a küldő fél részére.

 

 1. Vegyes rendelkezések
 • A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel és ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
 • Jelen ÁSZF minden pontja önmagában érvényes. Amennyiben bármely bíróság vagy hatóság úgy dönt, hogy valamelyik pontja jogellenes vagy nem végrehajtható, akkor a többi pontja továbbra is hatályban marad és érvényes. Amennyiben jelen szerződés bármely része nem végrehajtható, ezen rész végrehajthatatlansága nem érinti a többi részt, amelyek továbbra is hatályosak és érvényesek. Amennyiben lehetséges, ahol egy pont /alpont vagy egy pont/alpont része leválasztható legyen úgy, hogy a többi része érvényes legyen akkor ezt a részt ennek megfelelően kell értékelni. Amennyiben ez nem lehetséges akkor a Felek megállapodnak, hogy a pontot úgy kell helyrehozni és értelmezni – amennyire ez a jogszabályok alapján megengedett -, hogy minél jobban megközelítse az eredeti pont/alpont jelentését.
 • A jelen Szerződést a magyar jogszabályok szerint értelmezendő, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire. A magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel bírnak a Szerződésből eredő minden vitát illetően.

 

 1. A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések, valamint a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége:

A weboldalon megjelenő adatokat Szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99 % feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat mysql adatbázisban tároljuk.

 

Kelt: Budapest 2023. november 30.

 

 

 

Melléklet 1

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet melléklete

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

 

Címzett: BodyWakes Életmód Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1044 Budapest, Megyeri út 53.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-142589; 32430406-2-41 adószám: )

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

 

 

Melléklet 2

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra nem köteles.

A BODYWAKES Hungary Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

az online táplálkozási kérdőívet önkéntesen kitöltő személyeknek

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) a) pontján alapulnak. Ennek megfelelően az adatkezelések során felvett alábbi adatok jogszerű kezeléséhez az érintett hozzájárulása nélkülözhetetlen, ezért a BodyWakes Hungary Kft. az alábbi adatkezelési tájékoztatót teszi közzé az online táplálkozási kérdőívet önkéntesen kitöltő személyek számára. Az alábbi táblázatban foglalt adatok kezeléséhez a kérdőív véglegesítésével és elküldésével a kitöltő a hozzájárulását adja, az alábbiak szerint.

 

Kezelt adatok köre

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Táplálkozási kérdőív:

 

online táplálkozási kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszok

a táplálkozási kérdőívben foglaltak kiértékelése GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása
Elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges adatok:

 

név, email-cím, online táplálkozási kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszok

a táplálkozási kérdőívben foglaltak kiértékelése és a kitöltő személy tájékoztatása, elektronikus hírlevél küldése GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása

 

Az adatkezelő: a BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53., cégjegyzékszám: 01-09-275970, képviseli: Szántai Zsolt ügyvezető).

 

Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az Adatkezelő a megadott adatok adatbázisának kezelése során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatkezelő webtárhely-szolgáltatója és email-tárhely szolgáltatója: a 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.).

 

Az adatkezelés célja: A táplálkozási kérdőívbe bevitt adatok kezelésének célja azok egyszeri kiértékelése, webes felületen. Amennyiben az érintett szeretné email-ben is megkapni a kiértékelést, úgy ezt az elektronikus hírlevélre való feliratkozás útján érheti el. Az elektronikus hírlevél küldésének célja: közvetlen üzletszerzés.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat, továbbá bármely olyan személyes adatot, amit az érintett a kérdőív kitöltése során önkéntesen megad, mindaddig kezeli, amíg a rendszer a kérdőívben foglaltakat kiértékeli és arról az érintettet tájékoztatja.  Az elektronikus hírlevélre feliratkozás adatait az Adatkezelő leiratkozásig kezeli.

 

Adatbiztonság: Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

 

Adattovábbítás: Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

Az érintett jogai: Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

 

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A BODYWAKES HUNGARY KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

WEBOLDALON ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐKNEK

A jelen tájékoztató elfogadásával Ön megerősíti azon szándékát, hogy a BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 53., Cg. 01-09-275970; képviseli: Szántai Zsolt ügyvezető) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (webshop) igénybevétele, azaz a www.bodywakes.hu oldalon üzemelő webáruházban történő megrendelés leadásakor feltüntetett adatait az Önnel való kapcsolatfelvétel és a rendelés teljesítése céljából kezelje.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

 

Az adatkezelő: a BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53., cégjegyzékszám: 01-09-275970, képviseli: Szántai Zsolt ügyvezető).

 

Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe a webáruház működtetésével összefüggő egyes adatkezelési műveletek elvégzése tekintetében. Adatfeldolgozóként járnak el a következő szervezetek:

 

 • Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás:

Everest Accounting Kft. (1051 Budapest, Arany János utca 9. 2. em. 1.)

 

 • Számlázóprogram üzemeltetője:

Octonull Kft. (1085 Budapest, József krt. 74. 1. em. 6.)

 

 • A webáruházban rendelt ételek kiszállítása tekintetében:

Europe Gastro Kft. (1055 Budapest, Markó utca 1/B. II. em. 19.)

 

 • A webáruházban rendelt termékek tárolására:

WEBSHIPPY Magyarország Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13.)

Csomagjaink összeállítását és termékeink kiszállítását a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató végzi.

 

 • A webáruházban rendelt ételek / termékek kiszállítói:

Foxpost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi Lajos u. 9.)

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)

 

 • A webáruházban rendelt termékekkel kapcsolatos fizetés lebonyolítása tekintetében:

Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.),

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.)

Kereskedő cégneve: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Fizetési Elfogadóhely webcíme: http://bodywakesfood.hu; https://bodywakes.hu/webshop; http://sf.bodywakes.hu

Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: az érintett neve, e-mail-címe, lakcíme / szállítási címe / számlázási címe, telefonszáma, továbbá bármely olyan egyéb személyes adat, amit az érintett az üzenetében önkéntesen megad.

Magyar nyelvű nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) [BodyWakes Hungary Kft.] ([1044. Budapest, Megyeri út 53.]) adatkezelő által a(z) [http://bodywakesfood.hu, https://bodywakes.hu/webshop, http://sf.bodywakes.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: az érintett neve, e-mail-címe, lakcíme / szállítási címe / számlázási címe, telefonszáma, továbbá bármely olyan egyéb személyes adat, amit az érintett az üzenetében önkéntesen megad.

 • Webtárhely-szolgáltató és email-tárhely szolgáltatója:

3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.)

 

 • Kontaktadatok tárolásában közreműködő adatfeldolgozó:

MiniCrm Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét és önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján. Amikor az adatkezelő számlaadási kötelezettségének tesz eleget, akkor adatkezelése – a számlázás céljából kezelt adatok tekintetében – jogszabályi kötelezettség teljesítésén, vagyis a GDPR 6. cikk (1) c) pontján alapul.

 

Az adatkezelés célja: Az egyes konkrét megrendelések esetén az érintettel való kapcsolattartás és a megrendelés teljesítése. Egyedi megrendelések csak vásárlói fiók létrehozásával adhatók le. A vásárlói fiók létrehozásával az adatkezelő az érintett adatait a hozzájárulás visszavonásáig megőrzi, így az adatkezelés célja az adatok megőrzésével a jövőbeni vásárlások megkönnyítése. A számlázáshoz szükséges adatokkal az adatkezelés célja a számviteli jogszabályoknak megfelelő adattartalmú számla kiállítása.

 

A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail-címe, lakcíme / szállítási címe, telefonszáma, továbbá bármely olyan egyéb személyes adat, amit az érintett az üzenetében önkéntesen megad.

 

Az adatkezelés időtartama: A vásárlói fiókban rögzített adatokat az adatkezelő addig kezeli, míg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. A számlázáshoz használt adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg azt részére a vonatkozó számviteli jogszabályok kötelező teszik (6 évig).

 

Adatbiztonság: Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

 

Adattovábbítás: Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

Az érintett jogai: Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

 

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban „ÁSZF”)

 1. Bevezetés

Jelen ÁSZF tartalmazza a BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 53.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-275970; adószám: 25452318-2-41; a továbbiakban „Szolgáltató”) által a https://bodywakes.hu honlapon (a továbbiakban „Honlap”) üzemeltetett a Honlap használatának feltételeit, módját, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban „Felhasználó/Ön”) és a Szolgáltató között alkalmazandó általános szerződési feltételeket.

A Felhasználó a Honlap használatával és a megrendelés leadásával (regisztrációval és a rendelés megerősítésével, illetve feladásával) valamint szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat így azt, hogy a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint a Szolgáltató és a Felhasználó közötti adásvételi szerződésre a jelen ÁSZF vonatkozik.

Kérjük a Honlap használata előtt olvassa el az a mindenkor hatályos ÁSZF-et ami tartalmazza a szerződéskötést megelőző tájékoztatást.

A jelen ÁSZF hatálybalépésének a napja: 2017. 09. 26. A jelen ÁSZF rendelkezései a hatálybalépésének a napjától vissza vonásig érvényesek és valamennyi Felhasználóra vonatkoznak. A Felhasználó a rendelés feladásával vagy szolgáltatás igénybevételével elismeri, a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri és az ÁSZF-et elolvasta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Felhasználó a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et időről időre megváltoztassa. Kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el és ellenőrizze az ÁSZF-et. Kérjük alaposan olvassa át az ÁSZF-et tekintettel arra, hogy az ÁSZF tartalmazza a fogyasztó (Ön) és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése szerinti az Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozást terhelő kötelező tájékoztatást a fogyasztók részére,  amely a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét is képezi.

Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF valamely rendelkezését vagy nem járul hozzá az ÁSZF-ben történő bármiféle változáshoz, kérjük, azonnal szüntesse be az oldal használatát.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek és szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Tehát minden változtatás, amely az Ön visszaigazolt rendelése után következik be, nem fogja érinteni az adott rendelését, kivéve, ha a változtatást törvény írja elő számunkra, illetve az ÁSZF 12.1 pontjában foglalt kivételt.

A Honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek azt a Szolgáltató nem iktatja.

 

 

 1. A Szolgáltató

Név: BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-275970

Adószám: 25452318-2-41

 

Ügyfélszolgálat

BodyWakes Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:                1044 Budapest, Megyeri út 53.
Telefon:          +36 70 671 1160
Fax:                 +36 70 671 1160
E-mail:            ugyfelszolgalat@bodywakes.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől péntekig 9:00 – 18:00 között.

 1. A Honlapon használatának feltételei

A Honlapon való vásárláshoz Önnek valós adataival regisztrálnia kell és meg kell adnia személyes adatait. Ez különösen érvényes nevének, e-mail címének és szállítási címének megadására. A Szolgáltató mindennemű felelősséget elhárít a regisztráció során hibásan vagy helytelenül megadott adatokból adódó, szolgáltatásban vagy a szolgáltatás teljesítésében bekövetkezett károkért, hibákért.

A Honlapon kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes személyek vásárolhatnak.

 

 1. Fogalmak:

Termékek: A továbbiakban termékek alatt értendő minden a Honlapon forgalmazott és eladásra fel kínált termék, amely aktuálisan megrendelhető.

Étel szállítás: A továbbiakban minden a Szolgáltató által a Holnapon keresztül nyújtott ételszállítással kapcsolatos szolgáltatás.

Rendezvény: A továbbiakban minden a Szolgáltató által szervezett és általa vagy közreműködője / alvállalkozója által megtartott rendezvény.

Konzultáció: A továbbiakban minden a Szolgáltató által szervezett és általa vagy közreműködője / alvállalkozója által megtartott Konzultáció.

Szolgáltatás: A Honlapon keresztül értékesített Étel szállítás, Rendezvény vagy Konzultáció.

 1. Regisztráció
  • Amennyiben Ön az Honlapon megrendelést kíván leadni Termékre vagy Szolgáltatásra a rendszerben történő regisztráció az első rendelés leadásával és az elérhető regisztrációs adatlapnak a kitöltési útmutatónak megfelelően való kitöltésével történik meg. Ezek után az Ön e-mail címére érkezik egy e-mail, az ebben található felhasználó névvel és jelszóval tud bejelentkezni.
  • A regisztráció feltétele, hogy Ön a Tájékoztatás, az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvassa ezáltal megismerje és azt magára nézve kötelezőnek ismerje el és hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez, amit a megfelelő doboz bejelölésével igazol. Szolgáltató biztosítja, hogy a Honlapon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.
  • A regisztráció során a Szolgáltató tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont alatt található meg.
  • A Felhasználó köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni vagy jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Felhasználót terhelik.

 

 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által hibásan megadott adatok következtében a Felhasználónál esetlegesen felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem vállal felelősségét és lemond miden ebből adódó igényéről (beleértve a következmény károkat is).

 

 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Felhasználó felelősség körébe tartozik.

 

 • A Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi.

 

 • Amennyiben a Felhasználó (vevő) jogi személy adatait adja meg a megrendelés során és a szerződéskötéskor is a jogi személy minősül a vevőnek.

 

 • A Szolgáltató jogosult a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinteni. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az Szolgáltatóra nézve így az érvénytelen regisztrációs adatlappal leadott megrendelést (Ajánlatot) a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 • A Szolgáltató továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért.
 • A regisztráció során megadott adatokhoz a Felhasználó bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Szolgáltatóval. A Felhasználó kérésére törölt adatok az Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Felhasználó a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.
 • A sikeres regisztrációról a Felhasználó visszaigazolást kap a regisztráció során megadott e-mail címre.
 • Ha Ön regisztrált Felhasználó, de elfelejtette jelszavát, használja a bejelentkezés során az ” Elfelejtett jelszó” opciót amellyel új jelszót igényelhet.
 • Amennyiben a Honlapon regisztrált és ismételt igénybe kívánja venni a Szolgáltatást vagy Terméket kíván rendelni akkor  a “Bejelentkezés” menüpont segítségével tud belépni. Itt adja meg felhasználó nevét (email cím) és jelszavát, majd nyomja meg a „bejelentkezés” gombot. Ha sikeres a belépés akkor a jobb felső sarokban megjelenik a “FIÓKOM” menüpont ami az Ön személyes fiókjának adatait tartalmazza és ahol azokat bármikor megváltoztathatja.
 1. Rendelés menete és a rendelések feladása
  • Minden rendelés az elfogadás és rendelkezésre állás függvénye. Az Ön bevásárlókosarában lévő Termékek nincsenek lefoglalva, azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és megerősítése előtt más Felhasználók megvásárolhatják.
  • Amennyiben Szolgáltatást nyújtása a rendelkezésre álló szabad helyek függvénye. A jelentkezés elküldésével a Szolgáltatásra szóló jelentkezése még nincsen elfogadva azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és email útján történő megerősítése után kerül a jelentkezés végleges elfogadásra.
  • A Honlap felületein megjelenő információkban előfordulhatnak hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok a Termék és Szolgáltatás leírását, árazását és promócióját, ajánlatokat, termékszállítási költséget, szállítási időt és hozzáférhetőséget illetően. A Szolgáltató fenntartja a jogot bárminemű hiba, pontatlanság vagy hiányosság kijavítására, valamint arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa vagy frissítse az információkat.
  • A Honlapon értékesített Termékeket és nyújtott Szolgáltatásokra való jelentkezést az egyes menüpontokra (étlap, konzultáció) kategóriákra rákattintva éri el. Ha menüpontba belép, megtekintheti Termékeink és Szolgáltatásaink rövid leírását, árát, kiszerelését és egyéb fontos tulajdonságait.

 

 • Az Ön által kiválasztott Termék vagy Szolgáltatás oldalán tudja elkezdeni a vásárlás folyamatát. Az étlapról történő rendelés mennyiségének beállítása után a kiválasztott étel automatikusan a “KOSÁRBA” kerül és hozzáadódik a megvásárolni kívánt Termék vagy Szolgáltatás listájához. Ezt a folyamatot minden olyan Terméknél vagy Szolgáltatásnál meg kell ismételni, amelyet Ön meg kíván rendelni.

 

 • A kosár tartalmát az Honlap jobb felső sarkában lévő „kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti. Itt módosíthatja a kosárba tett Termékből vagy Szolgáltatásból milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Ha a megrendelés mellett dönt kattintson a “Rendelés áttekintése” vagy “Megrendelés véglegesítése” gombra.

 

 • A megjelenő oldalon kérjük adja meg a szállítási címet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Kosár tartalmának a megrendelése” feliratra való kattintással elektronikus úton kötött szerződésnek minősül és az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 • A „Kosár tartalmának a megrendelése” előtt még egyszer ellenőrizheti adatai helyességét, amennyiben hibát talál akkor a Honlap jobb felső sarkában lévő „kosár” ikonra kattintva „Rendelés Törlése” gombra lépve javíthat.

 

 • Amennyiben a Kosárhoz további Termékeket vagy Szolgáltatást kíván hozzáadni a Honlap menüire kattintva, az adott kategóriákból történő kiválasztás után, a fent leírtak alapján lehetséges.
 • Helyes adatok és a megrendelni kívánt Termékek vagy Szolgáltatás ellenőrzése után fejezze be rendelését a „Kosár tartalmának a megrendelése” gombra kattintva. A sikeres vásárlásról minden esetben visszaigazoló email-t küldünk.

 

 • A Szolgáltatás igénybevételére az adott Szolgáltatás oldalán tud jelentkezni. A jelentkezési űrlap kitöltése után a “Jelentkezem” gombra kattintva tudja leadni a rendelését. Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Jelentkezem” feliratra való kattintással elektronikus úton kötött szerződésnek minősül és az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 1. Szállítási mód

Termékeinket kizárólag Magyarország területére szállítjuk ki. A GLS futárszolgálatával valamint Szolgáltatásainak kizárólag Magyarország területén nyújtjuk.

 • Házhoz szállítás
  • Termékeinket kizárólag belföldre áll módunkban kiszállítani. A szállítás kizárólag munkanapokon történik, 8-16 óra közötti intervallumban, pontos időmegjelölés nélkül.
  • A becsült szállítási határidő étel rendelése esetén a rendelésben megjelölt napra vonatkozó étel az adott napon kerül kiszállításra.
  • Amennyiben a csomag láthatóan sérült vagy nyitott, akkor a csomagot ne vegye át, ezt követően haladéktalanul értesítse Ügyfélszolgálatunkat a történtekről.
 • Szállítással kapcsolatos közös szabályok
  • A Szolgáltató biztosít minden rendelést a szállítási idő alatt, amíg az az Ön által megadott szállítási címre kézbesítésre kerül.
  • Szolgáltató törekszik minden rendelést 48 órán belül postára adni. A becsült szállítási idők csak tájékoztatásul szolgálnak, és a postára adás időpontjától számolandók. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen késésért. A szállítási időtől való eltérés nem minősül az a Szolgáltató szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  • A Felhasználó a megrendelt termék átvételekor köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson vagy a terméken, jegyzőkönyv felvételét kérheti a futártól, ugyanis a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, amely azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak nem áll módjában utólagos mennyiségi és minőségi reklamációt elfogadni.
  • Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék és a sérülés az árú átvételét megelőzően keletkezett, a Szolgáltató díjmentesen biztosítja a termék visszavételét, illetve cseréjét. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az átvételt követően észlelt sérülésekért.
  • A Szolgáltató a megrendelt termékeknek a futártól történő átvételét követően nem áll módjában a Felhasználó olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Felhasználó a megrendelt termékeknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.
  • Amennyiben, a megrendelt termékek átvétele a Felhasználónak felróható okból hiúsul meg, a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni.

 

 1. Fizetés
  • A Honlapon keresztül történő vásárlás készpénzben utánvétel) és bankkártyás fizetéssel lehetséges.
  • Amennyiben Ön az utánvéttelt választja akkor teljes összeget (megrendelet termékek ára + szállítási költség) a futárnak kell kifizetni készpénzben, aki a pénz átvétele után átadja Önnek a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot.
  • Amennyiben Ön Bankkátyás fizetést választja akkor a Honlapon a “Fizetés és rendelés befejezése” gomra történő kattintás után a vásárló átirányításra kerül választástól függően a PayPal vagy a Barion on-line bankkártyás fizetési oldalára. A fizetési oldalon HTTPS (titkosított) kommunikációval történik a tranzakció hitelesítése, ahol a bankkártya számát, lejárati dátumát és a három jegyű ellenőrző (CVC2, CVV2) kódját kérik el. A fizetési oldalon megadott bankkártya adatokat a Szolgáltató semmilyen módon nem tárolja. Bankkártyától függően más biztonsági kódot is kérhet a fizetési rendszer
  • A Szolgáltató bankkártyás fizetés partnere a Barion és a Payapal és a következő kártyákkal fizethet: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi azt).
  • Helyes kártyaadatok megadása után megfelelő fedezet esetén a fizetési tranzakció banki oldalon végbemegy. A tranzakciót követően a Pay1Pal és a Barion fizetési oldala a vásárlót visszanavigálja a webáruház oldalára. A banki tranzakció eredményéről már a webáruház oldala nyújt tájékoztatást.
  • Sikeres banki tranzakció esetén a vásárló email-ben kap értesítést a megrendelés tényéről. Sikertelen fizetés esetén a vásárló a webáruház fizetési oldalára navigálódik vissza.
  • Ön szavatolja, hogy az Ön által használt hitel-/bankkártya az Öné vagy a hitel-/bankkártya tulajdonosa külön felhatalmazta Önt annak használatára. Minden hitel-/bankkártya-tulajdonos felelősséggel tartozik a kártya érvényességének ellenőrzéséért és a kártyakibocsátó által történő engedélyezésért. Ha az Ön fizetési kártyájának kibocsátója elutasítja a fizetés engedélyezését a Szolgáltató felé, nem tartozunk felelősséggel semmiféle késésért vagy a szállítás elmaradásáért.
  • A Szolgáltató a lehetőségeihez mérten mindent megtesz a Felhasználó rendelési és fizetési adatainak biztonsága érdekében, azonban nem felel semmilyen veszteségért, amely abból származik, hogy egy harmadik fél engedély nélküli hozzáférést szerez bárminemű adathoz, melyet a Felhasználó megadott.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételárat, valamint az esetleges szállítási díjat és kezelési díjat a szállítási módnak megfelelően, készpénzben vagy bankkártyával köteles teljesíteni.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a vételárat a futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

 

 1. Felelősség
  • A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során Felhasználónál felmerülő olyan vagyoni és nem vagyoni károkért, amely a Felhasználó gondatlanságából fakad vagy harmadik személy bűncselekménnyel okoz.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Honlapon linkeket helyezhet el amelyek más honlapokra mutatnak és amelyek tartalmáért a Szolgálta nem vállal felelősséget így Szolgáltató nem felel azon károkért amelyeket harmad személyek által üzemeltetett honlapok használatával összefüggésben keletkeztek.
 2. Szellemi tulajdonjogok
  • Minden, a Honlapon szereplő tartalom, mint például képek, dokumentumok, logók, menük, weboldalak, eszközök, betűtípusok, dizájnelemek, és összeállítások vagy funkciók (a továbbiakban együtt „tartalom”) az Szolgáltató tulajdonát képzi és szerzői jog és egyéb, a szellemi tulajdont oltalmazó törvények és rendeletek oltalma alatt áll. Ön nem reprodukálhatja, forgalmazhatja, tüntetheti fel, módosíthatja, nem készíthet hasonló munkát belőle és nem használhatja a tartalmat semmilyen módon, egészben vagy részben az Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás,
  • A Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
  • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési adatokat, így a megrendelt termék vagy szolgáltatás megnevezését, árát, a választott fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát és a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
 4. Termékek / Szolgáltatások
  • A Termékek és Szolgáltatások fő tulajdonságai a Honlapon az egyes Termékek és Szolgáltatások oldalain szerepelnek. A Honlapon eladásra kínált Termékek és Szolgáltatások bemutatására használt képek eltérhetnek a valódi megjelenéstől, tekintettel arra, hogy ez – a fényképek, illetve színek tekintetében – függ a használt webböngésző és monitor beállításától.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termékek és Szolgáltatások minőségében és fő tulajdonságokban megegyeznek a Honlapon az adott típusú Termékek és Szolgáltatások kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékek és Szolgáltatások, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékekhez és Szolgáltatásokhoz képest változtatást nem kérhet.
 5. Árak és árazási Irányelvek
  • A Honlapon szereplő árak tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfa).
  • Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül is bármikor változtassunk a Honlapon szereplő árakon vagy bármikor megszakítsuk a szolgáltatás. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Önnek vagy bármilyen harmadik féllel szemben semmiféle változtatás, ármódosítás és a szolgáltatás beszüntetésének vagy szüneteltetésének tekintetében. A rendelés leadásával a Honlapon feltüntetett ár elfogadásra kerül, kivéve, ha fizetési hiba áll fenn.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult a ár módosítására. Az új ár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a termék árát a Honlapon feltüntetetthez képest a megrendelés után megváltoztassa, amennyiben a ár hibásan került feltüntetésre a Holnapon. A Szolgáltató köteles a Felhasználót a megváltozott árról a hiba észlelését követően haladéktalanul értesítenie.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul, hogy az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől.
  • A Felhasználó az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles jelezni az elállási szándékát, amennyiben ezt nem teszi úgy tekintendő, hogy nem kívánt élni az elállási jogával. Ezen elállási jog nem érvényesítése nem érinti az ÁSZF 14. pontjában foglalt elállási jogot.
 6. A szerződés létrejötte
  • A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása vagy a jelentkezés elküldése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, amely szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  • A szerződés a visszaigazolás megérkezésével jön létre.
  • A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek; a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
  • A Honlapon keresztül megrendelt Termékekre és Szolgáltatásokra a szerződés különböző Termékekre és Szolgáltatásokra jöhet létre erre tekintettel a Felhasználó elfogadja, hogy Terméket vételár és a Szolgáltatásokat szolgáltatási díj ellenében lehet megvásárolni vagy igénybe venni. Az ár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza.
  • Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 6. pontjában tájékozódhat.
  • Az ÁSZF-ben foglalt megrendelési menetének végig vitele és a feltételek maradéktalan teljesülésével érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
  • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a szerződés létrejöttével fizetési kötelezettség terheli.
  • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a regisztráció törlése nem érinti a már elküldött megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi szerződést.
  • A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével (megrendelt termék(ek) kézbesítése/átvétele és a Vételár megfizetése) megszűnik.

 

 1. Elállási jog

A fogyasztót azaz Önt a Rendelet 20. §-a alapján elállási jog illeti meg az alábbiak szerint.

Az elállási jog kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjére (a továbbiakban: „fogyasztó”).

A fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségire.

A Felhasználó/fogyasztó az elállási szándékának jelzésére használhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát, amely az ÁSZF 1. számú mellékletét képzi.

A fogyasztó elállási jogát határidőben gyakoroltnak kell tekinteni, ha a fogyasztó az átvétel napjától számított tizennégy (14) napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Javasoljuk, hogy a fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni utánvéttel visszaküldött csomagot. A termék visszaküldésének költségének kívül a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli az elállás kapcsán. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte – a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten a hozzájárulását adja más fizetési mód igénybevételéhez; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a fogyasztót.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Elállási és felmondási jog elvesztése

A fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási és felmondási jog:

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, mint például tréningek vagy konzultáció.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében mint például étel rendelés.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az azonosító címke a termékről eltávolításra került.

A termékeket nem kompletten, használatlan állapotban, az eredeti csomagolásban küldi vissza.

Amennyiben egy készletet küld vissza, annak nem minden részét tartalmazza.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, mint például képzések és táborok.

 

 1. Elállási jog vizsgálata

A Szolgáltató a visszaküldés után ellenőrzi a Felhasználó/fogyasztó visszaküldésre való jogosultságát a kormányrendeletben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a visszaküldés minden feltételnek megfelel, a visszaküldendő termékek elfogadásáról a Felhasználó/fogyasztó e-mailben kap értesítést és a Felhasználó/fogyasztó választása szerint a Szolgáltató kicseréli a terméket vagy visszatéríti a visszaküldött termékek vételárát

A vételár visszatérítésének időkerete függ a használt fizetési módtól.

 1. Szavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A kétéves elévülési határidőn túl a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni kellékszavatossági jogait.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A kiszállítást/átvételt követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának a következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználót termékszavatosság illeti meg. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó/fogyasztó a szavatossági igényeit a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató az ÁSZF 2-es számú mellékletben található.

 1. Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A Szolgáltató személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv egy példányát helyben átadja a Felhasználónak.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben megkönnyíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A válaszadás jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 06-1-488-2131
Fax száma: 06-1-488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A lakcím szerinti illetékes békéltető testületek listáját itt találja meg:

http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A panasza elektronikusan is beküldhető egy előzetes regisztráció után az alábbi linken:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 1. Technikai korlátok

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

 

 1. Adatvédelmi szabályzat

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://bodywakes.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

 

 1. Kapcsolattartás
  • A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely kérés, információ, jognyilatkozat a Felek között kizárólag abban az esetben érvényes, ha
   • a Felhasználó a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben megjelölt címére e-mailben elküldi, székhelyére személyesen kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja, vagy telefaxon elküldi;
   • a Szolgáltató a Felhasználónak a regisztráció során megadott címére e-mailben elküldi, címére személyesen kézbesíti, ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja, vagy telefaxon elküldi.
  • A kérelmek, nyilatkozatok, utasítások, információk vagy egyéb dokumentumok a következő időpontokban tekintendők kézbesítettnek:
   • személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervény szerinti átvétel pillanatában;
   • ajánlott levél esetén a kézbesítés pillanatában, vagy amennyiben a kézbesítés nem volt lehetséges, a postahivatalban rendelkezésre tartási időszak lejártakor;
   • e-mail útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor az üzenet átvételének megerősítését kinyomtatja a küldő fél.

 

 1. Vegyes rendelkezések
  • A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel és ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
  • Jelen ÁSZF minden pontja önmagában érvényes. Amennyiben bármely bíróság vagy hatóság úgy dönt, hogy valamelyik pontja jogellenes vagy nem végrehajtható, akkor a többi pontja továbbra is hatályban marad és érvényes. Amennyiben jelen szerződés bármely része nem végrehajtható, ezen rész végrehajthatatlansága nem érinti a többi részt, amelyek továbbra is hatályosak és érvényesek. Amennyiben lehetséges, ahol egy pont /alpont vagy egy pont/alpont része leválasztható legyen úgy, hogy a többi része érvényes legyen akkor ezt a részt ennek megfelelően kell értékelni. Amennyiben ez nem lehetséges akkor a Felek megállapodnak, hogy a pontot úgy kell helyrehozni és értelmezni – amennyire ez a jogszabályok alapján megengedett -, hogy minél jobban megközelítse az eredeti pont/alpont jelentését.
  • A jelen Szerződést a magyar jogszabályok szerint értelmezendő, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire. A magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel bírnak a Szerződésből eredő minden vitát illetően.
  • A Felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vitájukat békés úton próbálják rendezni a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület előtt.
  • Békés megegyezés hiánya esetére a felek megállapodnak, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

 

Kelt: Budapest 2017. 09. 26.