> Fizetési feltételek

Táplálkozási tanácsadáshoz kapcsolódó fizetési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy a táplálkozási tanácsadás szolgáltatásra az időpont foglalás 20.000 Ft, azaz húszezer forint előleg megfizetése ellenében válik véglegessé. Az Előleg a szolgáltatás díjának összegébe (tanácsadás típusától függően 49.900-79.900 Ft) beszámít.

A díj előleggel csökkentett összege, azaz tanácsadás típusától függően 29.900-59.900 Ft (azaz harminckilencezer-kilencszáz forinttól ötvenkilencezer-kilencszáz forintig) a táplálkozási tanácsadás alkalmával fizetendő meg számla ellenében készpénzben.

A lefoglalt időpont – azt legalább 48 órával megelőzően – egy alkalommal díjmentesen módosítható.

Amennyiben lefoglalt időpontját azt legalább 48 órával megelőzően lemondja, az a szerződéstől való elállásnak minősül, és az előleg teljes összege az Ön részére visszajár.

Amennyiben az időpontot az azt megelőző 48 órán belül mondja le, az előleg a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbérként funkcionál, és Ön az előleg összegét elveszíti.